Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2004

Sommartips från SLU

Mycket av SLU:s forskning har anknytning till sommaren. Hur växter påverkas av klimatförändringar, när ska vallen skördas för att ge bästa djurfodret, hur bekämpas ogräset i trädgårdslandet, om algblomning i sommarvarma sjöar, om risker i jobbet på bondgården och mycket, mycket mer.

Vilka risker finns på bondgården? Peter Lundqvist, inst för jordbrukets biosystem och teknologi, vid SLU i Alnarp, forskar på arbetsmiljön inom jordbruket; faror, slitage, arbetskraftsinvandring m.m. 040-415 495, 070-7296115


Hur klarar växter stora förändringar, typ torka, stor nederbörd m.m.? Bodil Frankow-Lindberg,professor inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala Bodil.Frankow-Lindberg@evp.slu.se 018-67 22 97 , 0708-92 02 18


Om det uthålliga jord- och trädgårdsbruket. Göran Bergkvist, inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala tel: 018-67 29 10 Goran.Bergkvist@evp.slu.se


Hö och ensilage är det viktigaste fodret för såväl kor som hästar. Cecilia Müller, inst för husdjurens utfodring och vård är SLU:s enda doktorand som forskar på just hästfoder. Cecilia har tel: 018-672993, 0706-609194 Cecilia.Muller@huv.slu.se


Gräsmattor och gräs för golfbanor. Nilla Nilsdotter-Linde fältforskningsenheten vid SLU i Uppsala, 018-67 14 31 , 070-662 74 05 Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se


Traktorn som jobbar på “egen hand” via GPS. Ger bättre nyttjande vid sådd, ogräsbekämpning och skörd. Carl-Johan Wallenqvist, driftledare vid Ultuna egendomar i Uppsala vet mer om detta. 018-32 64 40 , 070-322 62 31 (har semester under juli, jobbar igen från 2/8)


Om växtnäring och läckage från mark. Maria Wistad, inst för ekologi och växtproduktionslära, SLU i Uppsala tel: 018-67 14 09 Maria.Wistad@evp.slu.se


Bekämpning av ogräs. Statsagronom Håkan Fogelfors, inst för ekologi och växtproduktionslära. Tel: 018-67 14 00 e-post: Hakan.Fogelfors@evp.slu.se


Om skillnaden mellan storskaligt och småskaligt jordbruk. Hur påverkar EU-politiken de olika alternativen? Christina Belfrage, inst för landsbygdsutveckling och agroekologi. 0176-27 40 35


Om vattenkvalitet och algblomning. Eva Willén, docent vid inst för miljöanalys, SLU i Uppsala. Tel: 018-67 31 14,
mellan 5/7 och 3/8 tel: 0381-81009 Eva.Willen@ma.slu.se

Vilka skador drabbar skogen? Åke Lindelöw, inst för entomologi, SLU i Uppsala, har kunskapen, 018-67 23 37, 070-643 33 17 Ake.Lindelow@entom.slu.se


Forskning kring fisk, bl a harr, aborre, öring och bäckröding: Anders Alnanärä, forskare, inst för vattenbruk, SLU i Umeå, 070-66 57 613 Anders.Alanara@vabr.slu.se


Hur rädda Venedigs sjunkande palats? Charlotte Björdal, inst för trävetenskap vid SLU i Uppsala, forskar om virus som kan rädda Venedigs sjunkande palats, är också delaktig i forskningen kring att rädda regalskeppet Vasa
(semester 1/7-8/9)
Charlotte har 018- 67 25 83 charlotte.bjordal@trv.slu.se


Varför byggs vägen som den görs genom landskapet, om vägars estetik. Professor Eivor Bucht, inst för landskapsplanering, SLU i Alnarp 040-415 160 Eivor.Bucht@lpal.slu.se eller
Mattias Qviström 040-415 422 Mattias.Qvistrom@lpal.slu.se (Mattias har semester fram till 19/7-04)

Kontaktinformation
SLU:s pressrum är öppet hela sommaren. Gunilla Ramberg och Mikael Jansson delar på jourverksamheten enligt följande:
Vecka 27
Gunilla Ramberg tel 018 67 20 80 el 070 3636 068
Vecka 28 – 29
Mikael Jansson tel 073 3707111
Vecka 30 – 31
Mikael Jansson tel 018 67 1456
Vecka 32
Gunilla Ramberg tel 0171 823 21 el 070 3636068
Vecka 33
Gunilla Ramberg tel 018 67 20 80 el 070 3636068

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera