Tema

Andra utlysningen av Hållbar utveckling av byggd miljö klar:125 MILJONER TILL FORSKARE I STORT SAMFINANSIERAT BYGGFORSKNINGSPROGRAM

Vad orsakar den dåliga komforten och den höga energianvändningen i Bo01-husen? Hur förbättras miljön i befintliga bostadshus, samt ny, enkel och billig metod för att konvertera eluppvärmda hus. Detta är exempel på forskningsprojekt som fått anslag i den andra utlysningen Hållbar utveckling av byggd miljö som är ett samarbetsprojekt med Byggsektorns Innovationscentrum, BIC. Syftet har varit att främja ekonomisk tillväxt i byggsektorn, en av Sveriges största näringar.

– Detta är den andra gemensamma utlysningen och vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. 40 av 148 sökande beviljades bidrag, dvs cirka 27 procent, vilket är en relativt hög beviljningsgrad.
 
Denna utlysning har främst inriktats på människors hälsa, miljöpåverkan och resursanvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Områden som särskilt prioriteras är miljö- och kretslopp, energianvändning i byggnader, bygg- och förvaltningsprocesser, IT-stöd i processen samt byggherren som förändringsagent.

Staten satsar totalt 62 miljoner kronor genom Formas fördelat på tre år dvs 2004-2006, och medverkande parter inom bygg- och fastighetssektorn bidrar med samfinansiering i lika stor utsträckning. Vid den första utlysningen beviljades 14 projekt.
 
Fortsättningen av Formas insatsområden Byggherre med kunden i fokus, Elanvändning i bebyggelsen samt Miljö- och kretslopp i byggande och förvaltning i en etapp två, ingick också i den andra utlysningen.

Läs pressmeddelanden om ett par av de intressanta forskningsprojekt som beviljats bidrag:

Ny forskning om hög energianvändning i Bo01-husen
www.formas.se/docs/Pressmeddelanden/pressmeddelande88.html

Ny, enkel och billig metod för att konvertera eluppvärmda hus
www.formas.se/docs/Pressmeddelanden/pressmeddelande87.html

Hela listan på de projekt som beviljats medel på Formas styrelsemöte 2004-06-17:

Fördelat på ämnesområde:
www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004.pdf

Fördelad på ort/stad:
www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004ort.pdf

Kontaktinformation
Jan Sandelin, forskningssekreterare, 08-775 40 24, jan.sandelin@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Andra utlysningen av Hållbar utveckling av byggd miljö klar:125 MILJONER TILL FORSKARE I STORT SAMFINANSIERAT BYGGFORSKNINGSPROGRAM

 lästid ~ 1 min