Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2004

6 miljoner till fem forskare i samfinansierat livsmedelsprogram

Konkurrensprocesser i livsmedelsbranschen, den mångdimensionella konsumenten – värderingar och beteenden hos konsumenter 55+, samt hur ätsituationen styr de ungas attityder och val av snabbmat, är några av de forskningsprojekt som Formas beviljat medel i utlysningen Livsmedelsmarknaden.

– Vi har fått in många intressanta ansökningar av hög kvalitet, men trots att vi är flera finansiärer räcker inte våra medel långt. Vi har tyvärr bara kunnat bevilja anslag till cirka 13 procent av ansökningarna, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Livsmedelsmarknaden är samfinansierat av Formas, VINNOVA, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Svensk Dagligvaruhandel (SDH), och Livsmedelsföretagen/
dagligleverantörers Förbund (Li/DLF). Forskningsprogrammet genomförs 2004 till 2006 med 6 miljoner kronor per år. Formas går in med 2 miljoner kronor per år och övriga medfinansiärer bidrar med vardera 1 miljon.

Programmet initierades för att stärka kunskapen och kompetensen inom livsmedelsbranschen som ett svar på den ökande internationella konkurrensen och syftade till att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. De flesta
ansökningar som kommit in handlar om konsumenters uppfattning och beteende samt om konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden.

Hela listan på de som beviljats medel på Formas styrelsemöte 2004-06-17:

Fördelat på ämnesområde se:
http://www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004.pdf

Fördelad på ort/stad se:
http://www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004ort.pdf

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Lena Falkman, Lena Falkman, forskningssekreterare, 08-775 40 27, 073-642 32 98, lena.falkman@formas

Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera