Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2004

53 miljoner till ny forskning om hållbar utveckling från Formas

Forskning om låga doser PCB i hjärnan hos nyfödda barn som leder till hyperaktivitet, forskning för att med hjälp av marina havsdjur förhindra att havstulpaner fäster sig på båtskrov, forskning om vitaminbristen i Östersjön, samt ny forskning om hur man ska bekämpa inälvsparasiter hos får, är exempel på projekt som beviljats anslag av Formas.

– Våra riktade utlysningar inom olika forskningsområden har medfört att variationen på projekten som får bidrag är stor. Det ger en bild av hur omfattande och dynamiskt Formas forskningsområde är, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. 

Av de 53 miljoner kronor som delas ut under perioden 2004-2007 går 23 miljoner till ekologisk produktion samt 10 miljoner till vardera områdena miljötoxikologi, klimat och marin miljö.

Läs pressmeddelanden om flera intressanta forskningsprojekt:
som alla finns på Formas hemsida adress

http://www.formas.se/docs/Pressmeddelanden/pressmeddelande103.html

MILJÖTOXIKOLOGI

Små doser PCB och bromerade flamskyddsmedel på nyfödda kan leda till hyperaktivitet

Fosterhjärnan känslig för miljögifter

Håkäring – en pigghaj full med miljögifter – eller vådan av att vara högst upp i näringskedjan
 
MARIN MILJÖ

Hur miljögifter sprids från plankton till människa

Vitaminbrist i Östersjön en orsak till obalansen i ekosystemet?

Ny forskning om kemisk mångfald i marina svampdjur

Ny forskning om torskens lekplatser


EKOLOGISK PRODUKTION

Behöver vi avla fram särskilda ekokor?

Nytt vaccin mot lungmask

Kan enbart ekologiskt foder leda till sämre hälsa hos mjölkkor?

Nytt sätt att bekämpa inälvsparasiter hos får

KLIMAT

Huvuddelen av projekten handlar om kolbalansen i skogen. De områden som utlysning fokuserats på är växthusgasbalanser för olika ekosystem, effekter av klimatförändringar på olika ekosystems struktur och funktion, effekter av klimatförändringar på samhällets infrastruktur, behov av anpassningsåtgärder inom areella näringar och samhällsbyggande.

Exempel på projekt inom denna utlysning är:

Växthuseffekten och klimatförändringar ställer högre krav på infrastrukturen.

Hela listan på de som beviljats medel finner du på vår hemsida adress:

Fördelat på ämnesområde:

www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004.pdf

Fördelad på ort/stad

www.formas.se/docs/Beslutstyrelsemotetjuni2004ort.pdf

Kontaktinformation
Hans-Örjan Nohrstedt, Formas programchef tel 08-775 40 16

Emilie von Essen, Formas presschef, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera