Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2004

Poliskultur – myt eller verklighet?

När polisen i olika sammanhang får kritik för sitt agerande, dyker ofta begreppet poliskultur upp. Men vad kännetecknar egentligen denna yrkeskultur? Det försöker Rolf Granér, nybliven doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet, att ge svar på.

Begreppet poliskultur används i en rad olika sammanhang. På film och i tv-serier beskrivs polisers sätt att tänka och agera. Även poliserna själva talar om en speciell poliskultur. Frågan är vad som är myt och vad som är verklighet. Hur fungerar polisarbetet i praktiken?

I sin doktorsavhandling har Rolf Granér studerat poliskulturen i Sverige. Hans studie utgör den första breda svenska beskrivningen av yrkeskulturen hos utrycknings- och närpoliser. Han har bland annat kunnat identifiera en rad olika yrkesideal bland poliserna.

– Det finns de poliser som i alla lägen försöker vara lojala mot de regler som begränsar polisarbetet, berättar han. Andra har “westernsheriffen” eller samurajen som ideal och tar som sin uppgift att försvara den lilla människan mot busar och ordningsstörare, vare sig han har stöd i lagstiftningen eller ej.

Rolf Granér berättar vidare att det finns poliser som gör minsta möjliga av sitt arbete, medan andra ser arbetet som ett uppdrag i kampen för lag och ordning. Somliga betonar en tuff och hotfull polisroll, andra ett polisarbete som liknar socialarbetarens.

– Patrullerande polisers yrkeskultur kan ses som ett spektrum mellan olika perspektiv och förhållningssätt. Polisarbete handlar om att bekämpa brottslingar och ordningsstörare med idealet att följa lagstiftningen, men även att ta sig friheter när det behövs i denna uppgift.

Vidare, menar Rolf Granér, ska polisen vara engagerad i sitt arbete utan att för den skull överdriva detta engagemang. De ska ha en beredskap för en tuff framtoning och för att använda våld, men vara sparsamma med att tillämpa detta om inte omständigheterna kräver det.

– Polisernas yrkeskultur har handlingsinriktning som ideal. Detta får emellertid inte innebära att man blir enkelspårig och trångsynt.

Rolf Granér har varit verksam vid avdelningen för social omsorgsvetenskap vid Karlstads universitet sedan början av 1990-talet. Den 3 juni 2004 disputerade han vid Lunds universitet med avhandlingen “Patrullerande polisers yrkeskultur”.

Kontaktinformation
För mer information och beställning av studien, kontakta Rolf Granér, tfn 054-700 16 62, 0570-530 67 eller 070-633 62 22, e-post rolf.graner@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera