Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2004

SLU-forskare först i världen att påvisa celldöd hos växter

En grupp forskare vid SLU i Uppsala har som första grupp i världen lyckats isolera en gen som reglerar celldöd i växtembryon.

Det är forskarna vid institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, med Peter Bozhkov och Sara von Arnold i spetsen, som i barrträdsembryon har kunnat påvisa celldöd och vilken gen som ger upphov till detta. Forskningen har gjorts i samarbete med universitetet i Durham, England och Karolinska institutet i Stockholm.

– Detta är ett litet, litet steg inom grundforskningen om utvecklingen av växter som vi har lyckats med. På sikt kommer det att ha betydelse för växtförädlingen inom främst skogen, säger Sara von Arnold, professor i skogsträdens cellbiologi vid SLU.

Forskarna hoppas att de nya kunskaperna om hur programmerad celldöd regleras ska kunna utnyttjas för att öka produktionen och även förbättra resistensen hos växterna.

Programmerad celldöd är en naturlig och viktig process under livscykeln hos flercelliga organismer. Den reglerar bl a organismernas form under vissa utvecklingsstadier och avlägsnar överflödiga eller skadade celler. Man kan säga att celldöden är ett slags självmord som regleras av en “dödsgen”.Detta har inom forskningen studerats ingående i animala celler.

2002 års nobelpristagare i medicin och fysik identifierade nyckelgener som reglerar organutveckling och programmerad celldöd hos mask. Dessa gener har avgörande betydelse för att kroppen ska fungera. När balansen mellan nybildning av celler och celldöd störs uppkommer sjukdomar som t ex cancer och flera neurologiska sjukdomar.

Jämfört med animala celler, har växtceller utvecklat helt andra mekanismer som reglerar programmerad celldöd. Genom SLU-forskarnas upptäckt, som för en tid sedan publicerades i den vetenskapliga tidskriften, Current Biology, blir det nu möjligt att studera hur dessa olika regleringsmekanismer har utvecklats hos växter och djur.

Kontaktinformation
För ytterligare frågor kontakta PETER BOZHKOV 018-67 32 28

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera