Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2004

Vindar från rymden kan ge bättre väderprognoser

En ny europeisk satellit, Aeolus, som enligt planerna kommer att skjuts upp i rymden år 2007 är bakgrunden till den doktorsavhandling som Nedjeljka Zagar försvarar vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Satelliten är en s.k. Exploratory Mission och den europeiska rymdorganisationen ESA ansvarar för satellitprojektet. Med hjälp av satelliten kommer helt nya direkta mätningar av vindprofiler i atmosfären att kunna genomföras.

Vårt nuvarande meteorologiska observationssystem från rymden är nästan helt baserat på mätningar av temperaturfältet. Tidigare har det varit tekniskt omöjligt att konstruera ett instrument för vindmätningar från rymden. Samtidigt vet vi att vindmätningar är viktigare än temperaturmätningar för beskrivning av många atmosfäriska processer (analysfältet) och för numeriska modeller för väderprognoser. Betydelsen av vinddata är särskilt stor i tropikerna, samtidigt som antalet markbaserade mätningar minskar i detta område på jorden.

Nedjeljka Zagar söker metoder för en förbättring av analyserna i tropikerna och undersöker hur de nya vindmätningarna bäst kan utnyttjas genom en jämförelse med andra typer av observationer. Resultaten visar att den nya satelliten kan förbättra analyserna och därför medverka till förbättrade väderprognoser.

Om det ska bli någon nytta av nya observationer i numeriska modeller, måste observationerna analyseras på ett sådant sätt att vind- och mass- (temperatur, fuktighet och tryck) fälten förblir i balans. När de balansrelationer som gäller i atmosfären tillämpas får man information om vindfältet från temperatu mätningar och tvärtom. På våra latituder används sådana balansrelationer regelbundet i analyser, medan det har visat sig svårt att definiera motsvarande relationer i tropikerna.

I avhandlingen har en möjlig balansrelation för tropikerna utvecklats inom ramen för en förenklad modell. Dess potential för tillämpning i den väderprognosmodell som används vid det Europeiska vädercentret (ECMWF) i Reading, England är mycket lovande.

Doktorsavhandlingens titel: Dynamical aspects of atmospheric data assimilation in the tropics

Disputationen äger rum onsdag 19 maj kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är prof. Eugenia Kalnay, University of Maryland, College Park.

Nedjeljka Zagar kan nås på 08-16 35 46 eller e-post brzovic@misu.su.se

Nedjeljka Zagar fick årets Sigrid Arrheniusstipendium på 60 000 kronor för sitt forskningsarbete som lett fram till avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera