Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2004

Årets hedersdoktorer utsedda

Agneta Stark, Per Inge Fridlund och Leni Dam har utsetts till 2004 års hedersdoktorer vid Karlstads universitet.

Att promovera hedersdoktorer är en akademisk tradition bland universiteten. Tanken är att visa särskild uppskattning för personer som har, har haft eller kommer att ha speciell betydelse för lärosätet. Första gången Karlstads universitet utnämnde hedersdoktorer var år 2000, då Håkan Hagegård, Elisabeth Hamrin, Thomas Scheff och Bengt Stenlund hedrades för sina insatser. År 2002 var det Darío Villanueva Prieto, Om Prakash Sharma och Lennart Schotte som tilldelades varsin doktorshatt.

Årets tre hedersdoktorer promoveras till doctor honoris causa av Karlstads universitet vid Akademisk högtid den 17 september i år. Under denna högtid kommer även våra nya doktorer att promoveras och de nya professorerna att installeras.

AGNETA STARK
Agneta Stark är en av Sveriges kanske mest kända genusforskare. Hon är en van talare och debattör och syns ofta i media. Hennes skarpa sätt att blottlägga samhällets maktstrukturer har fått såväl allmänhet som makthavare att lyssna.

Agneta Stark är idag verksam som gästprofessor i genus och ekonomisk förändring vid Linköpings universitet, där hon leder den tvärvetenskapliga enheten Tema Genus. Hon är vidare docent i företagsekonomi med en lång akademisk karriär, främst inom ekonomi och genusforskning. Hon har varit med och byggt upp en rad verksamheter inom svensk ekonomisk genusforskning och har bland annat varit studierektor för forskarskolan Comparative Gender Studies, CGS, vid Stockholms universitet. Kontaktnätet och uppdragen sträcker sig även långt utanför Sveriges gränser, med forskarkontakter i Europa, Afrika, Asien och Australien. Från och med den 1 juli i år är hon rektor för Högskolan i Dalarna.

Mellan 1993 och 1994 var Agneta Stark den första vetenskapliga ledaren för Jämställdhetscentrum vid dåvarande Högskolan i Karlstad. Genom sitt starka engagemang skapade hon en bas för en mångfacetterad och samhällsanknuten verksamhet. Hennes mod att presentera obekväma, alltid vetenskapligt underbyggda, sanningar har utgjort en förebild och inspirationskälla för genusforskare vid Karlstads universitet. Jämställdhetscentrum bildades i början av 1990-talet och är idag knutet till ämnet genusvetenskap vid universitetet.

PER INGE FRIDLUND
Per Inge Fridlund är självlärd konsthistoriker och konstkännare. År 1993 grundade han Rackstadmuseet i Arvika. I fjol gav han ut boken “Tjusning”, en engagerande och personligt vinklad presentation av konstnären Christian Eriksson, vars bronsvas vann pris på världsutställningen i Paris år 1889. Boken fastställer bilden av Rackstadmålarna som en av de intressantaste konstnärsgrupperingarna i förra sekelskiftets Sverige. Liksom Rackstadmuseet är boken betydelsefull för värmländsk kulturturism och för att ytterligare befästa bilden av Värmland som kulturprovins.

Per Inge Fridlund betraktas av många som en synnerligt välorienterad, sakkunnig och självständig kännare av 1800- och 1900-talens nordiska konst. Studenter vid Karlstads universitet har varje år gjort exkursioner till Västvärmland. Per Inge Fridlunds guidningar av Rackstadmuseet har varit en av höjdpunkterna på dessa resor och givit studenterna bestående upplevelser och inspiration till C- och D-uppsatser. Som outtröttlig folkbildare och inspiratör till vidare forskningsinsatser inom värmländsk konsthistoria har Per Inge Fridlund gjort konstvetenskapsämnet vid Karlstads universitet stora tjänster, både som vägledare under exkursionerna och som samarbetspartner i flera katalog- och bokprojekt.

LENI DAM
Danska Leni Dam är folkskollärare med särskild inriktning på engelskundervisning vid Karlslunde skole i Danmark. En stor del av sin tid arbetar hon även som lärarutbildare vid Centrum för vidareutbildning i Köpenhamn.

Leni Dam har utvecklat en språkundervisning där eleverna skolas till samarbete och medvetenhet så att de kan ta ett större eget ansvar för sin språkinlärning. Hennes idéer har fått stor internationell spridning och många tusen lärare från de flesta länder i Europa, men också från Hongkong och Japan, har deltagit i hennes kurser och föreläsningar. I mitten av 1980-talet tog hon initiativet till den första nordiska konferensen för forskare och lärare med temat “Developing autonomy in the foreign language classroom”. Denna konferens har sedan återkommit ungefär vart tredje år, idag med deltagare från en rad olika länder i Europa. 1991 anordnades konferensen i Karlstad.

Under årens lopp har Leni Dam vid flera tillfällen arbetat tillsammans med forskare och språklärarutbildare vid Karlstads universitet. Dessa samarbeten har bland annat resulterat i fortbildningskurser, kurslitteratur, handböcker och värdefulla nätverk. Med Leni Dams hjälp har universitetet utvecklat en egen nationellt erkänd profil för sin språklärarutbildning.

Kontaktinformation
De två fakultetsnämnderna vid Karlstads universitet har haft uppdraget att besluta om hedersdoktorer. För mer information, kontakta
Stephen Hwang, dekanus, tfn 054-700 11 24, e-post Stephen.Hwang@kau.se
Anders Arnqvist, dekanus, tfn 054-700 11 79, e-post Anders.Arnqvist@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera