Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2004

Datoroptimering kan förbilliga skogsföretagens virkestransporter

Med dagens snabba datorer och avancerade programvaror kan man på några minuter ta fram förslag till hur bärigheten i skogsbilvägnätet kan ökas till lägsta kostnad. Datoroptimering innebär såväl kostnads- som tidsbesparingar för skogsföretagen, vilka ofta får problem med virkestransporterna under tjällossning och perioder med ihållande regn.

Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå, författad av Leif Olsson. Studier har gjorts tillsammans med Holmen Skog på vägar belägna i Härjedalen. Manuell planering av vägarna är mycket tidskrävande, och det är i stort sett omöjligt att välja ut de optimala upprustningsobjekten, då det ofta rör sig om att hitta några få vägar i ett stort geografiskt område innehållande hundratals vägar.

Resultaten från studierna visar att man med hjälp av optimering med dator snabbt får fram bra förslag till hur ökad bärighet i vägnätet kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Behovet av ökad bärighet i vägnätet har debatterats livligt under senare år. En upprustning krävs för att skogsindustrin ska klara av att få fram virket under tjällossning och under perioder med ihållande regn. Undermåliga vägar anses vara ett av de största logistiska problemen för svenska skogsföretag, speciellt i norra Sverige.

I avhandlingens andra del presenteras en modell som kan användas för att optimera aktiviteterna utefter hela virkesförsörjningskedjan med hänsyn till osäker bärighet i skog, mark och vägar.

Det är fredagen den 7 maj kl 13.00 som fil kand Leif Olsson, institutionen för skogsekonomi, SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Optimala investeringar i skogsbilvägar och virkesförsörjningskedjan (Optimisation of forest road investments and the roundwood supply chain).

Leif Olsson är bosatt i Sundsvall och verksam vid FSCN, Mitthögskolan. Disputationen avser filosofie doktorsexamen  (i skogsekonomi, med inriktning kvantitativ skoglig logistik).

Opponent är professor Lauri Valsta, Skogekonomiska institutionen, Helsingfors universitet, Finland.

Länk till avhandlingssammanfattning på engelska samt pdf-fil: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000527/

Kontaktinformation
Mer information: Leif Olsson, FSCN, Mitthögkolan, Sundsvall. Tel 060-14 87 59. Fax: 060-14 88 20 Mobil: 070-260 03 27

E-post: leiols69@icqmail.com Hemsida: http://www2.mh.se/fscn/New/Personer/Leif_O.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera