Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2004

SVAMPAR I KAMP MOT BLODSUGANDE MAGMASK

I en SLU-avhandling visar Chandrawathani Panchadcharam att en blodsugande magmask som parasiterar på får och getter har blivit resistenta mot avmaskningsmedel i Malaysia. En alternativ metod för att kontrollera parasiterna är larvätande svampar.

Den stora löpmagmasken Haemonchus contortus är en sjukdomsframkallande, blodsugande parasit hos får och get som bland annat bekämpas med avmaskningsmedel. Till följd av en alltför intensiv och oplanerad användning av avmaskande läkemedel, har det dessvärre visat sig att parasiten har utvecklat motståndskraft mot läkemedlen ifråga. Chandrawathani Panchadcharam har studerat problemet i Malaysia och visar i sin avhandling att femtio procent av fårbesättningarna och sjuttiofem procent av getbesättningarna var infekterade med läkemedelsresistenta maskar. Parasiterna hos vissa djurbesättningar var motståndskraftiga mot alla befintliga avmaskningsmedel.

Att hitta alternativa kontrollmetoder till avmaskning är alltså angeläget för att inte äventyra djurhälsa och produktionsekonomi. Ett alternativ är att istället förlita sig till naturligt förekommande mikrosvampar som lever av parasitens frilevande larvstadier. I SLU-studien utvärderas denna biologiska kontrollmetod under lokala förhållanden i Malaysia. Chandrawathani Panchadcharam undersökte i en inledande studie den naturliga förekomsten av några arter mikrosvampar i träck från olika djurarter. Därefter genomfördes försök med att odla vissa av de identifierade svamparterna på diverse lokala medier. Slutligen utvärderades vilken kontrolleffekt man kunde få genom att ge en viss svamp med fodret till såväl betande som uppstallade får och getter.

Resultaten visar att detta biologiska kontrollalternativ i form av särskilda mikrosvampar i fodret, fungerade acceptabelt när det kombinerades med andra åtgärder under gynnsamma väderbetingelser. Den parasithämmande effekten vid denna form av biologisk bekämpning kan dock aldrig mäta sig med den som uppnås vid användning av fungerande avmaskningsmedel.

FAKTA:
Den stora löpmagmasken Haemonchus contortus är en blodsugande nematod eller rundmask och är framför allt vanlig i tropiska och subtropiska områden. Får och getter smittas genom att de får i sig parasitens larver med betesgräset. Djurens hälsa påverkas negativt vilket i sin tur leder till produktionsförluster för djurägaren. Djurägarna försöker i allmänhet att kontrollera parasitens härjningar genom avmaskning i kombination med olika beteshygieniska strategier.

DVM Chandrawathani Panchadcharam vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, försvarar torsdagen den 6 maj 2004 kl. 09.15 sin avhandling Problems in the Control of Nematode Parasites of Small Ruminants in Malaysia: Resistance to Anthelmintics and the Biological Control Alternative.
Opponent är Professor Bob Coop, Moredun Research Institute, Edinburgh.
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala

Kontaktinformation
Mer information: Johan Höglund, tel. 018-67 41 56, E-post: Johan.Hoglund@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera