Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2004

Fanns det mer lövträd och lövskog förr?

Det finns en allmän uppfattning om att skogsbrukets framfart, med selektiva avverkningar och föryngringar samt kemisk och mekanisk bekämpning av lövträd, har lett till att vi idag har färre lövträd och en mindre andel lövskog i Norrland än någonsin förut. Tidigare historiska studier har dock antytt att så kanske inte är fallet. I en doktorsavhandling vid SLU i Umeå har jägmästare Erik Hellberg undersökt den historiska förekomsten av lövträd i landsdelen.

Resultaten visar att både förindustriellt skogsnyttjande (till exempel skogsbete) och skogsbruk påverkat lövträden både positivt och negativt. Erik Hellbergs studier visar att många av dagens äldre lövskogar har skapats av människan, som ett resultat av dimensionsavverkningar på 1800-talet. Före avverkningarna i de studerade områdena var skogarna lövfattiga, till följd av upprepade skogsbränder och skogsbete.

På landskapsnivå visade det sig dock att mängden lövskog påverkats negativt av skogsbruk under 1900-talet. Under denna period av skogsbruk har dock den totala mängden (volymen) lövträd ökat i de områden Erik Hellberg studerat. Skogsbränder (naturliga och anlagda), skogsbete och skogsbruk har lett till olika effekter på lövträd och lövskogar i olika områden av Norrland. Därför är svaret på om det fanns mer lövträd och mer lövskogar förr inte lätt att svara på, vilket Erik Hellberg diskuterar i sin avhandling.

Det är den 30 april kl 10.00 som jägmästare Erik Hellberg, institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, försvarar sin avhandling “Historical variability of deciduous trees and deciduous forests in Northern Sweden – effects of forest fires, land-use and climate” (Historisk variabilitet av lövträd och lövskogar i norra Sverige – effekter av skogsbränder, markanvändning och klimat). Disputationen avser skoglig doktorsexamen. Opponent: Mattihas Bürgi, Swiss Federal Research Institute, Birmensdorf, Schweiz.

Sammanfattning på engelska, samt avhandlingen i pdf-format:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000518/

Kontaktinformation
Mer information: Erik Hellberg, inst för skoglig vegetationsekologi, SLU i Umeå. Tel: 090-786 98 12 (arb), 070-212 59 71 (mobil).

E-post: erik.hellberg@svek.slu.se Hemsida: www.svek.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera