Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2004

Samtal om kroppsliga upplevelser viktigt inom sjukvården

Hur upplever människan kroppen i relation till hälsa och välbefinnande? Och hur upplever patienten sin kropp i relation till sjukdom, kirurgiska ingrepp och vård? Om detta handlar en färsk doktorsavhandling i vårdvetenskap från Karlstads universitet.

Mycket i vårt vardagliga liv kretsar kring hur vi uppfattar vår kropp och hur vi bäst vårdar den. Tidigare forskning visar att människans kropp framförallt har belysts ur ett medicinskt sjukdomsorienterat perspektiv och att det saknas kända vårdvetenskapliga studier som beskriver hur människan upplever kroppen. Detta har Lillemor Lindwall tagit fasta på i sin doktorsavhandling “Kroppen som bärare av hälsa och lidande”.

Syftet med hennes forskning har varit att studera fenomenet kroppen i relation till hälsa, lidande och vård inom anestesi- och operationssjukvården. I sin avhandling visar hon bland annat på värdet av perioperativa samtal, det vill säga samtal mellan en patient och en anestesi- och operationssjuksköterska före, under och efter patientens operation.

– Perioperativa samtal kan lindra lidande och skapa välbefinnande, eftersom patienten erbjuds möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av operationen och av den uppföljande vården. Att få samtala med den sjuksköterska som var med vid det kirurgiska ingreppet kan vara till hjälp för patienten att förstå vad som händer med kroppen, berättar Lillemor Lindwall.

Hon är själv specialistutbildad inom anestesisjukvård och har under många år arbetat som lärare inom sjuksköterskeutbildningen vid Karlstads universitet. Sedan 1997 har hon även varit doktorand vid institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. I sin avhandling beskriver Lillemor Lindwall studenters och patienters upplevelser av kroppen i olika sammanhang i livet. Resultatet visar att människans kropp kan förstås som en boning för hälsa och sjukdom, men också för välbefinnande och lidande i strävan efter värdighet. Det pågår en ständig rörelse i människans kropp mellan hälsa och lidande.

Utgångspunkt inom vårdvetenskapen är att människan är en enhet av kropp, själ och ande. I vårdandet måste detta ta sig uttryck i respekt, omtanke och bevarande av människans integritet och värdighet. Genom att fokusera på det kroppsliga perspektivet hoppas Lillemor Lindwall att hennes forskning ska bidra till en fördjupad förståelse av enheten människan.

Lördagen den 3 april 2004 försvarade hon sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi i Vasa. Karlstads universitet har sedan flera år ett nära samarbete med Åbo Akademi. Institutionen för vårdvetenskap har blivit en viktig knutpunkt för nordiska doktorander och forskare inom ämnet vårdvetenskap.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lillemor Lindwall, tfn 054-700 24 30 eller 070-591 17 90, e-post Lillemor.Lindwall@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera