Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2004

Urbefolkning organiserar sig

I ett område av Amazonas har befolkningen organiserat sig för att gemensamt bestämma hur de får nyttja naturresurserna. Man har exempelvis reglerat jakten av vilt. Det största hotet mot regnskogen, skriver Anders Sirén i sin avhandling vid SLU, är den planerade oljeexploateringen. Både miljön och demokratin kan där komma i fara.

Urbefolkningar i tropiska regnskogar betraktas ofta som statiska samhällen som lever i harmoni med naturen. Förändringar i urbefolkningarnas levnadssätt antas rubba denna balans och leda till ökande skador på naturen.

Anders Sirén vid SLU har studerat hur Kichwa-folket i byn Sarayaku i Ecuadorianska Amazonas har använt sig av naturresurser som mark, vilt, fisk och skogsprodukter. Nyttjandet av dessa resurser har ständigt skiftat under en mycket lång tid. En viktig förändring skedde under 1800-talet, då man övergick från att leva i små utspridda grupper som odlade på åsryggarna till att leva koncentrerat i en by och odla både på flodslätter och åsryggar.

Befolkningstillväxt och eldvapen har under 1900-talet lett till att viltet blivit alltmer utjagat. Flera djurarter finns idag kvar bara i de mest avlägsna hörnen av Sarayaku-området.
Det är ändå fel att tro att alla förändringar är påtvingade utifrån, och det är lika fel att tro att alla förändringar är av ondo. Under de senaste årtiondena har befolkningen i Sarayaku organiserat sig själva, och det som började som en intresseorganisation har utvecklats till vad som idag i praktiken är en självstyrande lokal regering.

Vissa regler har funnits sedan länge för hur man får nyttja naturresurser, men på senare tid har man infört nya, strängare regler. Man vill försöka förhindra att naturresurserna överutnyttjas. Exempelvis har man förbjudit utförsel av viltkött från byn. Man får fortfarande i stort sett obehindrat avverka gammal skog för att odla marken, men gammal skog täcker 96 procent av området, och avskogningstakten är bara 0,015 procent per år.

Planerad oljeexploatering utgör idag det största hotet mot ett uthålligt nyttjande av regnskogen. Inte bara på grund av den direkta miljöpåverkan, utan också för att oljebolagen korrumperar lokala ledare. Därmed skadas de lokala demokratiska strukturerna, och därmed också den pågående utvecklingen mot alltmer samordnat nyttjande av lokala naturresurser.

FM Anders Sirén, institutionen för landsbygdsutveckling och agroekologi, SLU, försvarar fredagen den 16 april 2004 kl. 13.00 sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Changing Interactions Between Humans and Nature in Sarayaku, Ecuadorian Amazon
Opponent: Associate Director Dr David Wilkie, Wildlife Conservation Society, Waltham, USA
Plats:Ultuna, Undervisningshuset, sal L

Kontaktinformation
För mer information: Anders Sirén, 018-51 49 60, 018 – 67 27 93, Anders.Siren@lbutv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera