Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2004

Naturligt vitamin bäst för mjölkkon

När kor ska kalva försämras deras immunförsvar. Djurens utfodring spelar här en viktig roll. För att kontrollera djurens behov av vitamin E och selen kan ett blodprov före kalvning ge värdefull information. Det har Guillermo Meglia vid SLU kommit fram till i sitt doktorsarbete. Han fann också att om extra tillskott av vitamin E behövs är naturligt vitamin E den bästa källan.

Mjölkkornas immunförsvar under perioden runt kalvning påverkas av vad kon får att äta. Den argentinske veterinären Guillermo Meglia har i sitt doktorsarbete studerat detta samband med tonvikt på betydelsen av vitaminer och spårämnen. Flera av dessa är antioxidanter, som skyddar celler i kroppen mot skadliga ämnen. Om det finns för litet av dessa ämnen finns det risk att immunförsvaret inte fungerar på bästa sätt.

Antalet försvarsceller, dvs. olika typer av vita blodkroppar, varierar kraftigt i blodet runt kalvning. Vid samma tid minskar också nivåerna av vitaminerna A och E samt zink i blodet. Dessa förändringar kan vara negativa för kons försvar mot infektioner.

Genom att mäta nivåerna av vitamin E och selen i blodet hos korna en månad före kalvning kan man uppskatta kons behov av extra fodertillskott av ett eller båda dessa ämnen. Analys av vitamin A och zink vid samma tid gav dock inte lika bra information om behovet av tillskott i fodret.

Fodertillskott av vitamin E till mjölkkor ges vanligen i form av syntetiskt vitamin. Denna studie visar dock att dagligt tillskott av naturligt acetatbundet vitamin E gav högre blodnivåer än tillskott av syntetiskt acetatbundet vitamin E eller naturligt vitamin E i alkoholform. Det var också tydligt att korna hade ett förbättrat upptag både i blod och mjölk av den naturliga formen av vitamin E.

Den totala mängden foder som gavs till kor under sinperioden åtta veckor före kalvning visade sig ha ganska små effekter på antalet vita blodkroppar. Immunförsvaret hos över- och underutfodrade kor hade dock försämrats något jämfört med hos kor som fick normal mängd foder.

Guillermo Esteban Meglia (veterinär från Argentina), Institutionen för obstetrik och gynekologi, SLU, försvarar tisdagen den 6 april 2004 kl. 9.15 sin avhandling för veterinärmedicine doktorsexamen med titeln: Nutrition and Immune Response in Periparturient Dairy Cows with Emphasis on Micronutrients.
Plats: Ettan, Klinikcentrum, Ultuna
Opponent: Professor Bill Weiss, Ohio State University, USA.

Kontaktinformation
För mer information: Karin Persson Waller (handledare), 018-67 46 72, Karin.Persson-Waller@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera