Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2004

Efterfrågad forskning om skolutveckling

Hur kan man på bästa sätt bidra till elevernas lärande och utveckling? Vid Karlstads universitet bedrivs sedan flera år forskning om skolutveckling, där utgångspunkten är lärarnas egen vardag. Hundratals skolor i landet har visat sitt intresse för projektet.

Forskningen om problembaserad skolutveckling, PBS, har väckt ett stort nationellt intresse både bland lärare och skolledningar på grund- och gymnasieskolor runt om i Sverige. Många efterfrågar de forskningsrapporter och böcker som getts ut inom forskningsprojektet.
– Vi får in över 600 beställningar av rapporter varje månad, säger Hans-Åke Scherp, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet och ledare för PBS-projektet.

Skolutveckling handlar om att på varje enskild skola finna allt bättre vägar för att underlätta och bidra till elevernas lärande och utveckling. Problembaserad skolutveckling tar sin utgångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför i undervisningssituationen. Det kan till exempel handla om att elever upplevs vara omotiverade och okoncentrerade och att vissa barn har inlärningssvårigheter. Problem, menar Hans-Åke Scherp, kan vara något som är bekymmersamt och behöver åtgärdas, men det kan också vara något som fungerar bra och som man vill utveckla vidare. Man vet bara inte hur man ska göra.

När lärare och skolledare beskriver vad som är viktigt för att kunna utveckla undervisningen i skolan framträder en bild som inte har särskilt mycket gemensamt med den bild av skolutveckling som finns på central nivå. Skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner nämns inte av lärare som viktiga i det vardagliga förbättringsarbetet på skolorna.

– Viktigare är istället att bygga upp meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer för lärare där de får goda möjligheter att fördjupa sin förståelse av de problem de möter i sin skolvardag. Vi sätter lärarnas och skolledarnas egna erfarenheter i centrum och utgår från dessa i arbetet med att förbättra skolan, säger Hans-Åke Scherp.

PBS-projektet är ett gemensamt femårigt utvecklings- och forskningssamarbete mellan Karlstads universitet och nio kommuner i Sverige: Göteborg, Hjo, Hultsfred, Härjedalen, Härryda, Mölndal, Upplands Bro, Åre och Örebro. Cirka 150 skolor deltar i projektet. Under våren startar ytterligare två nätverk inom projektet vilket innebär att cirka 30 kommuner och 350 skolor samarbetar med Karlstads universitet i kunskapsbildningen om skolutveckling.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Hans-Åke Scherp, tfn 054-700 14 52 eller 070-37 64 464, e-post hans-ake.scherp@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera