Tema

PRESSMEDDELANDE FRÅN FAS 2004 -03-19Ny professur i socialförsäkring inrättas

En ny professur i socialförsäkring med inriktning mot forskning om socialförsäkringarnas funktion i det ekonomiska och politiska systemet kommer att inrättas.

Forskningen kan handla om hur socialförsäkringarna är konstruerade och hur de finansieras men också vilken betydelse detta har för beteenden och inkomstfördelning. Viktigt är även hur socialförsäkringarna samspelar med välfärdstjänster och andra försäkringsformer. Professuren gäller ett sexårsförordnande vid en svensk högskoleinstitution. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) står för finansieringen.

Närmare upplysningar om professuren lämnas av:
FAS huvudsekreterare, professor Rune Åberg, tel. 08-775 40 71,
e-post: rune.aberg@fas.forskning.se

FAS programchef, Kenneth Abrahamsson, tel. 08-775 40 91,
e-post: kenneth.abrahamsson@fas.forskning.se

________________________________________________________
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
Bodil Gustavsson, pressansvarig, tel. 08-775 40 96, bg@fas.forskning.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

PRESSMEDDELANDE FRÅN FAS 2004 -03-19Ny professur i socialförsäkring inrättas

 lästid ~ 1 min