Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2004

Avverkning av de största träden gynnar tillväxten

För att säkerställa en hög volymtillväxt fram till nästa avverkning bör man avverka de största träden och inte hugga för mycket. Om stamantalet är lågt måste tidsintervallet mellan huggningsingreppen förlängas. Det är resultat som kommer fram i en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Volymtillväxt och inväxning är viktiga aspekter på beståndsutveckling och föryngringsdynamik vid brukande av olikåldrig granskog. Syftet med Dillon Chrimes avhandlingsarbete var att bestämma hur beståndsvolym påverkar volymtillväxt under olika skötselmetoder och hur kronslutenheten och blåbärsförekomst påverkar beståndsföryngringens höjdtillväxt i granskog. Data från försökslokaler vid Ätnarova (Gällivare), Hammerdal (Östersund), och Siljansfors (Mora) användes.

Resultaten visade att volymtillväxten ökade med beståndsvolymen och att inväxningen var större än mortaliteten, om än på en låg nivå. Beståndsföryngringens höjdtillväxt visade starkare samband med kronslutenhet än med grundyta och volym. Efter att ha klippt blåbärsris omkring granföryngring blev höjdtillväxt en sämre.

Det är fredagen den 12 mars kl 10.00 som Bachelor of Science Dillon Chrimes, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, presenterar sin avhandling Beståndsutveckling och föryngringsdynamik i skötta olikåldriga granskogar (Stand Development and Regeneration Dynamics of Managed Uneven-aged Picea abies forests in Boreal Sweden).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen. Opponent är professor Jean-Philippe Schütz, Dept Umweltwissenschaften, ETH-Zentrum, Zürich, Schweiz. Lokal: Per-Ove Bäckströms sal, SLU i Umeå (Skogis).

Kontaktinformation
Mer information: Dillon Chrimes, inst för skogsskötsel, SLU i Umeå.
Telefon: 090-786 90 68
E-post: Dillon.Chrimes@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera