Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2004

Röntgade årsringar för miljöövervakning?

Röntgenteknik kan användas för att mäta densiteten, det vill säga tätheten, i gran och tall och för att kartlägga förekomsten av olika metaller i trädens årsringar. Det framgår av Johan Lindebergs doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Ökad kunskap om olika egenskaper i vedråvaran kan få praktisk betydelse för industrin. Det finns ett samband mellan densitet och kvalitet på sågade produkter från sågverken. Innehållet av metaller som mangan och järn spelar en viktig roll i vissa kemiska processer vid tillverkningen av pappersmassa.

Johan Lindeberg har också studerat möjligheterna att med denna teknik använda årsringar i gran och tall som miljöhistoriska arkiv. Det skulle exempelvis kunna vara användbart vid miljöövervakning. Innehållet av olika metaller i årsringarna hos träd i närheten av industrier kan ge information om hur dessa industrier genom åren har påverkat miljön genom utsläpp av tungmetaller och försurande ämnen.

Den 27 februari 2004 disputerade FD Johan Lindeberg, vid institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå med doktorsavhandlingen Röntgenbaserade årsringsanalyser på träd (X-ray Based Tree Ring Analyses).
Opponent var Dr Geoffrey M Downes, Wood and Fibre Evaluation Team, CSIRO Forestry and Forest Products, Hobart, Australien.

För mer information, se avhandlingen via länken nedan eller kontakta Dr Johan Lindeberg.

Kontaktinformation
Johan.Lindeberg@vfp.slu.se
090-7869095

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera