Artikel från Lärarhögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2004

Professionell omvårdnad – en domän för både kvinnor och män?

Manliga sjuksköterskestudenters yrkesval väcker uppmärksamhet hos manliga patienter och manliga läkare: "…vad tänker du bli då … för här tänker du väl inte stanna hela livet…"

Kommentaren är ett exempel på fenomenet genusyrsel, som inträffar i situationer där något avviker från traditionella könsnormer. Det är troligt att genusyrseln bidrar till att manliga sjuksköterskor främst söker sig till tekniska områden inom omvårdnad.

Ingrid Jorfeldts doktorsavhandling bygger på två empiriska studier vid vårdhögskolors sjuksköterskeutbildningar. En uppfattning hos både studenter och lärare är att omvårdnadskompetensen ökar om både män och kvinnor ingår i de professionella vårdlagen.

Men enbart en satsning på fler män i sjuksköterskeutbildningen kan snarare öka könssegregeringen. Jorfeldts studier visar att de manliga sjuksköterskestudenterna redan tidigt under utbildningstiden väljer bort den patientnära omvårdnaden och istället inriktar sin yrkeskarriär mot tekniska delar av omvårdnadsarbetet.

Ingrid Jorfeldt har bakgrund som leg. sjuksköterska och vårdlärare och har under många år undervisat i sjuksköterskeutbildningen. Hon är fil. lic. och har varit adjunkt vid institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Titel: Att utbilda sig till sjuksköterska. Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av utbildningen.
Författare: Ingrid Jorfeldt.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Ingrid Jorfeldt, 08-37 53 03 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera