placeholder bild.
29 november 2004

Hur blir kunskap i naturvetenskap meningsfull?

Undersökningar har visat att människor i allmänhet är intresserade av naturvetenskap och att de anser att sådana kunskaper är betydelsefulla....

placeholder bild.
8 juni 2004

Ny forskningsrapport från Idrottshögskolan och Lärarhögskolan visar: Skolgympan gynnar de redan aktiva

Skolans ämne Idrott och hälsa är populärt - speciellt bland elever som redan är aktiva på sin fritid. De elever som är inaktiva på fritiden...

placeholder bild.
23 februari 2004

Professionell omvårdnad – en domän för både kvinnor och män?

Manliga sjuksköterskestudenters yrkesval väcker uppmärksamhet hos manliga patienter och manliga läkare: "…vad tänker du bli då … för här...

placeholder bild.
8 oktober 2003

Lärarkompetensen avgör resultaten

Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och förhindra att...

placeholder bild.
26 maj 2003

Pedagogiska aspekter på hälsoinformation till äldre

När en människa blir sjuk och hamnar på sjukhus måste hon inte bara få behandling och omvårdnad, utan också förvärva kunskaper, insikter och...

placeholder bild.
21 maj 2003

Kemilärares berättelser – Atomubåten som sjönk, chokladkakans färd till sopberget och pannstenen som liknade en smörgås.

'- Kemilärares berättelser bidrar till ämnesinnehållet och används för att skapa mening och ge innebörd.- Kemilärares berättelser i...

placeholder bild.
6 november 2002

30-talets skolradio pedagogisk föregångare

Skolradions historia från dess början i slutet av 1920-talet till och med 50-talet belyses i Titti Forsslunds nyutkomna avhandling. Utgångspunkt...

placeholder bild.
4 juni 2002

Föräldrar problem för idrottsledarna

Antingen pressar de barnen för mycket eller också bryr de sig inte alls. Föräldrarna är idrottsledarnas svåraste problem, visar Karin Redelius...

placeholder bild.
4 juni 2002

Institutionaliserad barndom

Problembarn eller ett barn fyllt av hopp? Bilden av ett barn beror på vem som betraktar det, visar Christina Gars avhandling om förädrars och...

placeholder bild.
4 juni 2002

Att styra i namn av akademisk kollegialitet

Styrs universiteten annorlunda än andra organisationer och företag? Anna Bjurmarks avhandling beskriver med exempel från Lunds universitet hur...

placeholder bild.
12 mars 2002

Lärarhögskolan och KTH startar gemensam lärarutbildning

Lärarhögskolan i Stockholm och KTH, Kungl Tekniska Högskolan, startar en gemensam lärarutbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera