Artikel från Lärarhögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2003

Kemilärares berättelser – Atomubåten som sjönk, chokladkakans färd till sopberget och pannstenen som liknade en smörgås.

‘- Kemilärares berättelser bidrar till ämnesinnehållet och används för att skapa mening och ge innebörd.- Kemilärares berättelser i klassrummet är sammanvävda med lärarnas livsberättelser. Licentiatuppsatsen "Kemilärares berättelser" handlar om hur erfarna kemilärare på gymnasiet använder berättelser – narrativer -som redskap för att skapa mening och innebörd.

Lärare berättar om erfarenheter som de antingen har själva, eller som de skaffar sig, därför att de är engagerade och intresserade. Lärares klassrumsberättelser är tätt sammanvävda med deras personliga livsberättelser. Det finns därför anledning att diskutera hur vi i fortsättningen åstadkommer att lärare får erfarenhet och kunskap som är användbar som bas för att skapa klassrumsberättelser.

Metoden i undersökningen var kvalificerade forskningsintervjuer där Mishlers tankar om att betrakta intervjun som diskurs har varit utgångspunkt. Det handlar om att se intervjuarens eget engagemang i forskningsområdet som en faktor att räkna med snarare än att försöka “neutralisera bort” den.

Över hela världen finns samma problem, att ungdomar flyr naturvetenskaplig undervisning och hellre väljer andra inriktningar. Den internationella forskningen har tolkat orsakerna till detta, hemmahörande i att erbjuden undervisning inte upplevs meningsfull av eleverna.

Denna licentiatuppsats visar att erfarna kemilärare på gymnasiet använder klassrumsberättelser och ger exempel på sådana. Den diskuterar också vilken innebörd och mening detta ger åt kemiämnets innehåll.

Titel: Kemilärares berättelser – Atomubåten som sjönk, chokladkakans färd till sopberget och pannstenen som liknade en smörgås.
Författare: Agneta Boström
Disputation: tisdag 21 maj kl 13.00 i sal J 219, Rålambsvägen 34 F, Lärarhögskolan i Stockholm.
Opponent: FD Jan Schoultz, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information: kontakta Agneta Boström, agneta.bostrom@telia.com eller tel 073-656 57 34.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera