12 mars 2002

Lärarhögskolan och KTH startar gemensam lärarutbildning

Lärarhögskolan i Stockholm och KTH, Kungl Tekniska Högskolan, startar en gemensam lärarutbildning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Det nya samarbetet mellan högskolorna kommer även att omfatta forskning, forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Totalt får högskolorna dela på 15 miljoner kronor under 2002 och 2003 för att täcka sina utvecklingskostnader.

– Lärarhögskolan och KTH har en viktig gemensam nämnare; båda är tydliga professionsutbildningar – lärare och ingenjör. Där kan vi ha stor glädje av ett fördjupat erfarenhetsutbyte, säger Lärarhögskolans rektor Eskil Franck i en kommentar.

Regeringen har gett Lärarhögskolan och KTH medel för att tillsammans utveckla nya inriktningar inom lärarutbildningen för främst gymnasieskolan, men även grundskolan, inom områdena naturvetenskap och teknik. Satsningen innebär att Lärarhögskolan kan bredda och fördjupa sitt utbildningsutbud inom områdena teknik och naturvetenskap genom att lärarstuderande får möjlighet att välja ämnen och kurser på KTH. KTH kan erbjuda en dubbel-examen, där studenten kan utbildas till både civilingenjör och lärare.

– Ingenjörsutbildningarna är kanske den främsta komponenten när det gäller Sveriges ekonomiska utveckling. Att på det här sättet koppla lärarutbildningen inom naturvetenskap och teknik till ingenjörsutbildningarna ger goda förutsättningar för att de ska fylla denna viktiga funktion också fortsättningsvis. Kopplingen kommer också att öka lärarutbildningens status och därmed påverka rekryteringen till denna positivt, säger KTHs rektor Anders Flodström.

Den första tekniska och/eller naturvetenskapliga inriktningen inom samarbetets ram startar höstterminen 2002. Successivt kommer fler inriktningar att utvecklas inom området. Redan i höst tas också de första 60 studenterna in på utbildningen med dubbelexamen.

Bakgrunden till samarbetet mellan högskolorna är bl a behovet att finna nya former för att öka rekryteringen till lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Detta innebär bl a att utbildning och undervisning i grundskolan och gymnasieskolan måste förnyas för att väcka elevers intresse för dessa områden.

Det nya samarbetet ger goda utsikter för Lärarhögskolans och KTHs olika kompetenser att mötas och befrukta varandra i syfte att utveckla en attraktiv lärarutbildning för framtidens skola.

– Satsningen kommer att bli till ömsesidig nytta när KTHs gedigna ämneskunskaper inom naturvetenskap och teknik möter Lärarhögskolans stora kunnande om undervisningsprocesserna och förutsättningarna för dem. Jag hoppas att vi på det här sättet ska kunna locka fler studenter från andra grupper än hittills att bli lärare till denna bristgrupp, säger Lärarhögskolans rektor Eskil Franck.

Lärarhögskolan i Stockholm och KTH kommer även att utveckla sitt forskningssamarbete och samarbeta kring former för samverkan med det omgivande samhället. Även i det internationella arbetet kommer den nya gemensamma plattformen att utnyttjas.

För mer info, kontakta
Astrid Pettersson, Prorektor, Lärarhögskolan i Stockholm, tel 08-737 56 44, 070-510 52 42, e-post: Astrid.Pettersson@lhs.se
Lars-Erik Olofsson, chef för Utbildningskansliet, Lärarhögskolan i Stockholm, tel 08-737 55 20, e-post:
Lars-Erik.Olofsson @lhs.se
Björn Marklund, KTH, tel 08-790 79 86, e-post: bjornm@admin.kth.se
Anders Flodström, rektor KTH, tel 08-790 70 01, e-post: flodis@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera