4 juni 2002

Föräldrar problem för idrottsledarna

Antingen pressar de barnen för mycket eller också bryr de sig inte alls. Föräldrarna är idrottsledarnas svåraste problem, visar Karin Redelius avhandling “Ledarna och barnidrotten”.

I denna nya doktorsavhandling står idrottsledare och barn- och ungdomsidrotten i blickfånget. Utgångspunkten för studien är att föreningsidrotten är en viktig uppfostringsmiljö. Via idrotten och dess ledare lär sig barn och ungdomar inte bara idrottsliga färdigheter, utan också normer och värderingar.

Vad är det då som värdesätts i barn- och ungdomsidrotten? Premieras prestation och framgång eller lagkänsla och samarbete? Är rörelseglädjen och leken i fokus eller det seriösa och allvarsamma? Och hur vill idrottsledarna att barnen ska vara?

Avsikten med studien var att öka kunskapen om vilka idrottsrörelsens barn- och ungdomsledare är, deras syn på idrott, hur de värderar sitt uppdrag och vad de vill ge barnen. Vidare analyseras vad som uppfattas som värdefullt – och därmed vad idrotten möjligen fostrar till. Studiens resultat visar att det visst finns glädje och lek inom barn- och ungdomsidrotten, men att det allvarsamma och seriösa synes dominera.

Liksom inom vuxnas elitidrott värdesätts prestation och framgång. Miljön är tämligen auktoritärt styrd av ledarna och präglas av stark social kontroll. De barn som är hängivna, de som utvecklas, följer ledarens instruktioner och visar intresse, upphöjs av ledarna. Idrottsledarna hade ofta en hög social position, var av svenskt ursprung och hade själva tävlingsidrottat. De kvinnliga ledarna tränade främst flickor eller könsblandade grupper och yngre barn. De manliga ledarna tränade både flickor och pojkar.

Ledarna ansåg att det svåraste att hantera var föräldrar, som lade sig i för mycket, pressade sina barn eller inte alls engagerade sig. Studien bygger på data insamlade från närmare 550 ledare från sex olika idrotter (basket, fotboll, golf, gymnastik, ridsport och simning).

Karin Redelius är adjunkt i pedagogik och lärare vid Idrottshögskolan i Stockholm. Hon tillhör också forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Disputation: 7 juni kl. 13.00
Lokal: Aulan, Idrottshögskolan i Stockholm, Lidingövägen 1
Opponent: Professor Martin Johansson, Umeå universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Karin Redelius, 08-402 22 96 eller 0703-99 95 75, eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera