Tema

Ny styrelse för Formas utsedd

Regeringen har utsett de fem resterande ledamöterna plus suppleanter i styrelsen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för perioden 2004-01-01 t om 2006-12-31. Ambassadör Bo Kjellén får fortsatt förtroende som styrelseordförande fram till den 31/12 2004.

Ordinarie styrelseledamöter med ordförande:

Bo Kjellén, ordförande, ambassadör.

Ines Uusmann, generaldirektör Boverket

Bruno Nilsson, professor, VD i Kungliga Skogs- och Lantbruks-akademin (KSLA)

Ann-Marie Lindgren, redaktör, Socialdemokraterna

Karin Östensson, veterinär, förbundsdirektör Veterinärförbundet, f.d. prorektor vid SLU

Svante Axelsson, miljöekonom, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen


Personliga ersättare:

Olle Ehrlén, vice vd NCC

Håkan Wirtén, jägmästare, biträdande GD vid Skogsstyrelsen

Leif Busk, fil. doktor, forskningschef vid Livsmedelsverket

Maria Hellsten, fil. doktor, ansvarig för FoU-samordning Fiskeriverket

Sif Johansson, fil. doktor, marinbiolog, avdelningsdirektör vid
Naturvårdsverket, programdirektör för MISTRA-program MARE

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas, 08-775 40 58
e-post: lisa.sennerby.forsse@formas.se

Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-775 40 09
e-post: thomas.gustafsson@formas.se

Ny styrelse för Formas utsedd

 lästid ~ 1 min