Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2003

Formas utlyser:56 miljoner till forskning inom fem angelägna miljöområden

Formas satsar 56 miljoner kronor per år under perioden 2004-2007 på grundläggande och behovsmotiverad miljöforskning. Av dessa fördelas 23 miljoner till ekologisk produktion, 10 miljoner till vardera områdena miljö-toxikologi, klimat och marin miljö. Tre miljoner anslås till trädgårdsforskning.

– Den mänskliga påverkan på naturmiljöerna ökar ständigt. Formas har identifierat dessa områden som angelägna att stödja för att bidra till mer kunskap om ekosystemens funktion och processer samt om hur hållbara skötsel- och förvaltningssystem skall åstadkommas, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Satsning på ytterligare forskning inom ekologisk produktion bidrar till att öka kunskapen om nyttjandet av de biologiska basresurserna, vilket innefattar både växtodling och djurhållning. Angelägna forskningsområden är samverkanseffekter av olika miljöföroreningar samt effekter på människor och vilda eller domesticerade organismer. Inom marin miljöforskning fokuserar utlysningen på hur olika verksamheter, främst fiske, övergödning och miljögifter var för sig eller i samverkan förändrar eko-systemet, och vad som kan göras för att minimera negativa effekter.
Formas anser även att det är mycket angeläget att motverka ökningen av växthuseffekten och dennas negativa följder. Forskning om effekter av klimatförändringar och de behov av anpassningsåtgärder som behövs prioriteras.

I samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, och Gröna näringens riksorganisation, GRO, satsar Formas på trädgårdsforskning. Växtförädling, biologisk bekämpning, energihushållning och produktkvalitet prioriteras högt i denna utlysning.

– Det är roligt att få med intressenterna inom trädgårdsodling. Genom samverkan kan vi främja forskning i syfte att utveckla trädgårdsväxter som i sin tur kan ge oss bättre livsmedel, säger Lisa Sennerby Forsse.

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Hans-Örjan Nohrstedt, programchef Formas, 08-775 40 16
e-post: hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Thomas Gustafsson, vik. pressinformatör Formas, 08-775 40 09 , e-post: thomas.gustafsson@formas.se

För mer information se Formas hemsida www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera