Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2003

Fri att konkurrera, skyldig att producera – en idéhistorisk avhandling om SAF

I sin doktorsavhandling “Fri att konkurrera, skyldig att producera” visar historikern Hans Dahlqvist att SAF på intet sätt var någon politiskt neutral organisation. Föreningen bedrev från första början en självpåtagen kamp för friheten mot socialismen.

Just värnandet av friheten var centralt i SAF:s ideologiska budskap. Den starka frihetstron förenades dock med krav på anpassning till en sträng arbetsmoral, vilket gjorde den förespråkade friheten kraftigt villkorad. I realiteten handlade det om en frihet att konkurrera och en skyldighet att producera.

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) grundades 1902 och var under hela 1900-talet en av marknadens absolut viktigaste aktörer. Föreningen framhöll själv att dess verksamhet bedrevs objektivt och politiskt neutralt och denna självbild har också kommit att införlivas av tidigare forskning.

Hans Dahlqvist utgår i avhandlingen från en problematisering av det liberala frihetsbegreppet, vars kärna utgörs av tron på lagstyret. Innebörden av det är att individen skall vara fri att tycka, tänka och handla hur hon/han vill, så länge de skrivna lagarna inte bryts. Detta är en formell frihet, en frihet från tvång och yttre inblandning, som i sin mest avskalade form kan sammanfattas med följande ord av den forne SAF-ordföranden Curt Nicolin: “Vill människorna köpa en segelbåt istället för att konsumera sjukvård ska de få det.”

Det kapitalistiska samhället, som är beroende av att den breda basen av arbetare ser det som sin skyldighet att gå till arbetet, skulle dock inte kunna upprätthållas under dessa premisser. Till de skrivna lagarna måste det därför fogas oskrivna lagar i form av normer och etiska regler.

Den liberala friheten blir i förlängningen en frihet och en skyldighet att reproducera det kapitalistiska samhället. Individerna är fria att göra vad de vill, så länge de gör det som förväntas av dem. Det är utifrån denna paradox i det liberala frihetsbegreppet, som SAF:s ideologiska utveckling granskas i Hans Dahlqvists avhandling.

Undersökningsperioden sträcker sig från grundandet av SAF 1902 fram till 1948.

Hans Dahlqvist är född och uppvuxen i Helsingborg. Efter studier i Lund anställdes han, hösten 1999, som doktorand i historia vid Växjö universitet. Hans Dahlqvists forskning är inriktad på den politiska idéhistorien och han har bland annat skrivit en rad politiska debattartiklar i Arbetet och Smålandsposten.

Avhandlingen försvaras fredagen den 19 december 2003, kl. 13:15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är fil. dr Åsa Linderborg.

Kontaktinformation
Kontakta: Hans Dahlqvist, telefon: 0470/70 82 39,
Hans.Dahlqvist@hum.vxu.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470/70 82 67, Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Praktiska upplysningar: Agneta Fridhammar, forskningssekreterare vid Institutionen för humaniora, telefon: 0470/70 85 20.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera