Tema

Ny forskning om ursprunget till SARS

Ett nytt forskningsprojekt vid SLU, Statens Veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet ska söka källan till den smittsamma virussjukdomen SARS. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskarna hoppas på sikt kunna utveckla ett säkert vaccin mot den fruktade sjukdomen som misstänks spridas genom coronavirus från djur till människa.

– Den akuta situation som uppkommit genom den hotande globala spridningen av SARS, gör det nödvändigt att förstärka beredskapen för diagnostik av coronavirusinfektioner, sökande efter SARS-virus ursprung hos djur, och förberedande studier till ett vaccin, anser professor Sándor Belák, som är ansvarig för projektet.

Kunskapen om coronavirus och möjligheten att upptäcka dem är hittills begränsad. Dagens coronavirusvacciner är inte heller tillräckligt säkra. Forskarna hoppas att projektet ska leda till att den gåtfulla virussjukdomen SARS får en lösning.

Projektets mål är att:
A) Utveckla förbättrade diagnostiska tester och reagenser för SARS och besläktade coronavirus.
B) Screening avseende förekomst av fler hittills okända SARS-relaterade virus hos djur och möjlig förekomst av animala coronavirus hos människa.
C) Molekylär epizootologi och coronavirus från olika värddjur.
D) Forskning riktad mot utvecklandet av ett specifikt skydd (vaccin).

Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003.pdf

Läs hela listan sorterad på städer och se vilka forskningsprojekt vid ditt universitet som fått anslag på
http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003b.pdf

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Sándor Belák, professor i virologi, vid SVA och SLU, avdelningen för virologi, Uppsala, 018- 674 135
e-post: sandor.belak@sva.se

Ny forskning om ursprunget till SARS

 lästid ~ 1 min