Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2003

Ny forskning om DNA-analys med chips

Ett nytt forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockkholm ska undersöka om DNA-chips kan bidra till snabbare och exaktare provsvar vid analyser av livsmedel och dricksvatten. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Tekniken är fascinerande. Vi har testat en prototyp som efter 20 minuter ger oss svar på om det förekommer Bacillus cereus, en bakterie som är mycket vanlig i mat och kan ge magsjuka, säger professor Sven-Olof Enfors, som är ansvarig för projektet.

Om de nya DNA-chipsen visar sig fungera väl så kan analyser och provtagningar av livsmedel göras på plats. Med dagens traditionella metoder måste man som regel analysera proverna i laboratorium, vilket ofta medför att till exempel ett provsvar från ett misstänkt otjänligt dricksvatten kan ta flera dagar. Med hjälp av DNA-chipsen kommer forskargruppen bland annat att utveckla metoder för snabb analys av bakterien E-coli. Forskarna hoppas på att underlätta upptäckt av den giftigare varianten EHEC som kan orsaka matförgiftning.

– Med vår teknik kan man ha ett handburet laboratorium med sig. Vi samarbetar med Fraunhofer-institutet i Hamburg samt molekylärbiologer i Greifswald och Gdansk som hjälper oss med teknikutveckling, säger Sven-Olof Enfors.

Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003.pdf

Läs hela listan sorterad på städer och se vilka forskningsprojekt vid ditt universitet som fått anslag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003b.pdf

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Professor Sven-Olof Enfors, vid institutet för Bioteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, 08-553 78 302
E-post: enfors@biotech.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera