Tema

Ny forskning om antibiotikaresistens

Ett nytt forskningsprojekt vid Karolinska Institutet ska undersöka om förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten kan fungera som varningssignaler för ökad spridning av antibiotikaresistens bland människor. Projektet är ett av 305 som fått anslag av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

– Det är jättetrevligt att Formas stöder oss så att vi kan sätta igång med projektet, säger docent Inger Kühn, som leder projektet.

Resistensutveckling hos bakterier är ett globalt problem som hotar både människors och djurs hälsa. De antibiotikaresistenta bakterierna kan hamna i grundvattnet och sedan spridas vidare till djur och människor. Idén till projektet väcktes under ett tidigare EU-projekt där antibiotikaresistenta bakterier hos människa, djur och avlopp inom EU-länderna undersöktes. Analyserna från avloppsvattnet skulle bland annat jämföras med provsvar från människors tarmfloror, men det visade sig vara svårt att få tag på tillräckligt många människor som ville ställa upp och lämna bakterieprover.

– Sedan dess har vi haft en hypotes om att prover från avloppsvatten kan fungera som indikatorer på förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i samhället. Ett avloppsprov motsvarar prover från ett tusental människor. Metoden skulle bli betydligt enklare och billigare än att undersöka ett stort antal människor, säger Inger Kühn.

Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003.pdf

Läs hela listan sorterad på städer och se vilka forskningsprojekt vid ditt universitet som fått anslag på http://www.formas.se/docs/styrelsebeslut_nov2003b.pdf

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, pressinformatör Formas, 08-7754009, 073-6423288,
E-post: thomas.gustafsson@formas.se

Inger Kühn, MTC, Karolinska Institutet, 08-728 71 54
E-post: inger.kuhn@mtc.ki.se

Ny forskning om antibiotikaresistens

 lästid ~ 1 min