Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Enkelt för många ungdomar att köpa tobak

Det verkar som om ungdomar alltför lätt kan köpa cigaretter och snus utan att deras ålder ifrågasätts. I en undersökning gjord vid Karlstads universitet fick två tredjedelar av de medverkande ungdomarna köpa tobak. Efterlevnaden av 18-årsgränsen har emellertid blivit bättre.

Sedan införandet av 18-årsgränsen för inköp av tobak den 1 januari 1997 har det blivit svårare för ungdomar att köpa tobak. När den första undersökningen gjordes 1996, strax innan lagen trädde i kraft, fick över 90 procent av ungdomarna i studien handla snus eller cigaretter. 1999 hade denna siffra sjunkit till 82 procent. När den senaste provinköpsstudien gjordes 2002 kunde 66 procent av ungdomarna köpa tobak.

– Visst har situationen blivit bättre och det verkar som om det går åt rätt håll, men nöjda kan vi inte vara. Att andelen ungdomar som får köpa tobak ändå minskat betydligt tror vi bland annat beror på att affärerna har blivit bättre på att be om legitimation, säger Mona Sundh, verksam vid folkhälsovetenskap, enheten för ungdomars hälsa, vid Karlstads universitet.

Tillsammans med Curt Hagquist, docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har hon undersökt hur affärer efterlever 18-årsgränsen för inköp av tobak. Totalt har 2 250 provinköp av tobak genomförts av 36 ungdomar i Malmö stad, Värmlands län och Västernorrlands län. Studien visar bland annat att det är enklare för ungdomar att handla snus än cigaretter. Undersökningen pekar också på stora skillnader mellan de olika regionerna.

– Bäst var situationen i Västernorrlands län, där minst andel provinköp slutade med att ungdomarna fick köpa tobak. Även Malmö visade på bra resultat. Sämst var situationen i Värmland. Detta visar att man hela tiden måste jobba för att få lagen att fungera bättre, till exempel genom att vara ute i affärerna och informera, säger Mona Sundh.

Hon understryker att 18-årsgränsen är ett sätt att få ungdomar att minska sin tobakskonsumtion och att åldersgränsen behöver kompletteras med annat arbete som kan förebygga ungdomars användning av cigaretter och snus.

– Affärerna måste bli bättre på att begära legitimation och att faktiskt inte sälja tobak till någon som inte kan visa leg. Personalen är skyldig att försäkra sig om att den som de lämnar ut tobak till är minst 18 år. Ungdomarna som deltog i studien blev själva upprörda över att affärerna sålde tobak till dem utan att de behövde visa leg.

Studien har genomförts på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, i samarbete med Tammerfors universitet i Finland.

Kontaktinformation
För mer information och beställning av rapport, kontakta Mona Sundh, tfn 054-700 25 01, e-post Mona.Sundh@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera