Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2003

Nya styrelseledamöter för Formas utsedda

I dag har sju nya styrelseledamöter samt suppleanter för Formas utsetts för perioden 2004-01-01 t om 2006-12-31. De av universiteten och högskolorna valda elektorerna röstade helt enligt valberedningens förslag. Övriga fem styrelseledamöter samt ordföranden ska utses av regeringen.

Ordinarie styrelseledamöter:
• Ingvar Brandt, professor i ekotoxikologi. Institutionen för evolutionsbiologi, Uppsala Universitet.

• Eivor Bucht, professor i landskapsplanering. Institutionen för landskapsplanering, SLU, Alnarp.

• Kjell Danell, professor i viltekologi. Institutionen för skoglig Zooekologi, SLU, Umeå.

• Marianne Jensen-Waern, professor i komparativ veterinärmedicin. Institutionen för kirurgi och medicin, SLU, Ultuna.

• Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi. Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

• Björn Malbert, professor i byggd miljö och hållbar utveckling. Byggd miljö och hållbar utveckling, Sektionen för Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

• Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap. Institutionen för livsmedels-kunskap, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.


Suppleanter:
• Agneta Oskarsson, professor i livsmedelstoxikologi. Institutionen. för farmakologi och toxikologi, SLU, Uppsala. Institutionen för farmakologi och toxikologi, SLU, Uppsala.

• Alf Hornborg, professor i Humanekologi Humanekologiska avdelningen. Etnologiska institutionen, Lunds Universitet.

• Anders Lindroth, professor i naturgeografi. Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds Universitet.

• Barbara Ekbom, professor i entomologi. Institutionen för entomologi, SLU,
Ultuna.

• Carl Folke, professor i naturresurshushållning. Institutionen för systemekologi, Stockholms Universitet.

• Maria Nyström, tekn.dr. lektor, Arkitektur och utlandsbyggande. Institutionen för arkitektur, Lunds Tekniska Högskola.

• Lars Förlin, professor i zoofysiologi. Zoologiska institutionen,
Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, vik. pressekreterare Formas, tel. 08-775 40 09, 073-642 32 88
e-post: thomas.gustafsson@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera