Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2003

Ny syn på kultur i språkundervisningen

Sättet att behandla kultur i dagens språkundervisning är alltför traditionellt. Det finns också stora skillnader i lärares och elevers syn på engelskundervisningen i gymnasiet. Det visar en doktorsavhandling i pedagogik som nyligen lades fram vid Karlstads universitet.

I dagens språkundervisning finns det en stark tradition att behandla kultur som ren faktainformation som förmedlas genom språket. När det gäller engelskundervisningen får eleverna huvudsakligen lära sig om förhållandena i Storbritannien och USA. Forskare och språkdebattörer världen över ifrågasätter nu detta sätt att undervisa. Det går inte ihop med den förändrade synen på kultur, identitet, nationalitet och språk.

Om detta handlar Eva Gagnestams doktorsavhandling “Kultur i språkundervisning – med fokus på engelska”. Studien bygger på enkäter och djupintervjuer med gymnasieelever, yrkesverksamma gymnasielärare och lärarstuderande.

– Jag har velat få en bild av hur dessa tre grupper uppfattar språkundervisningen i skolan och hur kultur behandlas där. Det har visat sig att elever och lärare har väldigt olika syn på innehållet i den gemensamma engelskundervisningen.

Ofta är det eleverna som har det mer moderna sättet att se på förhållandet mellan språk och kultur.

– Engelskan har brett ut sig explosionsartat och blivit ett kommunikationsspråk som tillhör ett stort antal kulturer i världen. För eleverna börjar engelskan bli ett kontaktspråk som inte behöver höra ihop med någon specifik kultur, detta mycket tack vare internet. Språklärarna i undersökningen har en mer traditionell syn på nationalitet och menar att språk och kultur alltid hör ihop.

Hälften av språklärarna och nästan hälften av gymnasieeleverna i studien vill ha en förändrad undervisning om kultur i språkundervisningen. Trots detta har den förändrade synen på kultur, identitet, nationalitet och det engelska språket ännu inte slagit igenom i undervisningen. Eva Gagnestam menar att språklärarna måste ompröva sin syn på kultur i språkundervisningen och att de bör få lämplig fortbildning på området, vilket också ett flertal av dem efterfrågar.

Eva Gagnestam är uppvuxen i det mångetniska Kiruna och har själv arbetat som språklärare under många år. Hon har även arbetat med internationalisering samt studievägledning för språklärarstudenter vid Karlstads universitet.

Hennes avhandling kan beställas från Carina Oscarsson, tfn 054-700 11 90, e-post Carina.Oscarsson@kau.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Eva Gagnestam, tfn 054-700 16 33, 054-21 23 30 eller 070-560 65 23, e-post Eva.Gagnestam@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera