Tema

Prestigefyllda miljoner till förpackningsforskning

I konkurrens med flera hundra internationella forskningsprojekt har Karlstads universitet tilldelats drygt 11 miljoner kronor från EU för sin del i projektet Sustainpack. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla miljövänliga och resurssnåla förpackningar.

Av de dryga 400 ansökningar som kom in till EU från de största och mest etablerade europeiska forskningsaktörerna beviljades endast 20 projekt medel. Det förpackningsprojekt som Karlstads universitet deltar i, Sustainpack, kom på en aktningsvärd 16:e plats. Projektet är uppbyggt i form av ett internationellt nätverk med 35 europeiska partners i Sverige, Tyskland, England, Spanien, Frankrike, Danmark, Finland, Polen, Italien, Slovakien och Nederländerna. Enligt ansökan tilldelas Karlstads universitet 11,6 miljoner kronor.

Syftet med Sustainpack är att skapa en plattform för tillverkning av nya innovativa förpackningar baserade på cellulosafibern. En viktig aspekt är att utveckla miljövänliga, resurssnåla och uthålliga förpackningssystem som ger ett medvärde för kunden. Projektet består av sex delprojekt, varav Karlstads universitet är involverade i tre, och löper över fyra år. Totalbudgeten ligger enligt ansökan på 348 miljoner kronor.

Jämfört med tidigare EU-projekt har kommissionen i sjätte ramprogrammet valt att enbart satsa på ett fåtal stora projekt. Att beviljas medel är därför mycket prestigefyllt.

– Man kan säga att de beviljade projekten på något sätt representerar det bästa som Europa har i form av forskningsnätverk, säger en mycket nöjd Lars Järnström, professor i ytbehandlingsteknik och ledare för projektet vid Karlstads universitet under ansökningsfasen.

– Vår arbetsinsats har varit betydande. Vi har inte bara varit med och utformat projektet, utan även fungerat som projektledare för ett av de sex delprojekt som Sustainpack består av. Som nytt universitet är det mycket positivt för oss att komma in som en central partner i ett stort europeiskt nätverk. Nätverket känns lika värdefullt som pengarna.

Förutom Lars Järnström deltar även flera andra forskare vid Karlstads universitet i projektet, däribland Luciano Beghello, professor i pappersteknik, Magnus Lestelius, lektor i grafisk teknik och Anders Gustafsson, lektor vid Centrum för tjänsteforskning.

EU:s stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation har sedan 1984 genomförts i form av så kallade ramprogram som sträcker sig över fyraårsperioder. I december 2002 startade det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling, den största forskningssatsningen någonsin i Europa.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars Järnström, tfn 054-700 16 25 eller 070-209 75 24, e-post Lars.Jarnstrom@kau.se

Prestigefyllda miljoner till förpackningsforskning

 lästid ~ 2 min