Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2003

Etik viktig del i professionsutbildning!

Allt fler klagomål som riktas mot vårt välfärdssamhälle handlar om brister i bemötande. Medias rapportering de senaste åren om kränkande behandling inom vården har varit en skakande läsning om förhållanden och bemötanden man inte trott varit möjliga i välfärdssverige. Vi minns säkert alla med fasa bandupptagningen från äldreboendet i Gislaved. Något har gått snett när vårdtagare behandlas på detta vis och vi måste ställa oss frågan: hur kan vi rätta till det?

I avhandlingen “Etik & Utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning” vill pedagogen Gill Croona vid Växjö universitet visa på möjliga vägar att komma till rätta med problemet. Hon vill också starta en debatt om professionellt bemötande över huvud taget, inte bara inom vården. I grunden handlar det om vilket slags samhälle vi vill ha, om etik, moral och solidaritet.

För att åstadkomma förändringar inom bemötandeproblematiken, anser Gill Croona att utbildning rymmer de största möjligheterna – men även där måste det ske förändringar. Hon pekar i sin avhandling på olika faktorer som hindrar lärandet av bemötandeetik. En sådan är den akademisering av yrkesutbildningar som är under utveckling: “… ibland så har vi slagit knut på oss för att det ska bli så vetenskapligt så att vi inte själva förstår, då blir det tokigt och vi bränner verklighetsförankringen…” säger en vårdlärare i en av de intervjuer som ligger till grund för avhandlingen. Andra faktorer som påverkar är nedskärningar, rationaliseringar och ett ökat marknadstänkande inom offentlig sektor.

Ett vänligt ord och att lyssna en stund tar tid – och tid är pengar! Lösningen, enligt Gill Croona, ligger i en ny och utmanande pedagogik som grundar sig på solidaritet och kvalificerade samtal. Att utbyta erfarenheter mellan studenter, lärare och handledare och koppla samman teori och praktik med respekt och omsorg för andra är grundläggande. Att gå på besök i andras erfarenhetsvärldar och uppmanas att delta i utmanande pedagogiska samtal skapar en grogrund för mod och tillit i sitt yrkesutövande. För sådana samtal måste det beredas plats både under utbildningen och senare i yrkeslivet.

Detta är en slutsats som kan tyckas lika självklar som att vårdsökande människor ska bemötas väl – men som uppenbarligen inte är det. Gill Croona talar inte om abstrakta framtidsvisioner, hon talar om prioriteringar och handlingsalternativ som trots hindren är möjliga att förverkliga – här och nu !

Gill Croona är född och uppväxt i Borås och sedan flera år boende i Varberg. Hon har en yrkesbakgrund som sjuksköterska inom akutsjukvård och missbrukarvård. Efter avslutad lärarutbildning har hon arbetat som lärare inom missbrukarvårdsutbildning vid Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.

Avhandlingen försvaras fredagen 10 oktober 2003, kl. 10:00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är docent Gunnel Colnerud, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Kontakta:
Gill Croona, telefon: 0470-70 86 97, 0709-31 26 94
eller e-post: Gill.Croona@iped.vxu.se.

Praktiska upplysningar:
Marianne Thuresson, telefon: 0470-70 89 18
eller e-post: Marianne.Thuresson@iped.vxu.se.

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67
eller e-post:Kerstin.Broden@adm.vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera