Tema

Vi är mer kreativa än vi tror

Kan vi som konsumenter verkligen bidra med kreativa lösningar till företag som utvecklar avancerade tekniska tjänster? Svaret är ja. Det visar en färsk doktorsavhandling i psykologi från Karlstads universitet.

– Att lyssna på kundens behov och önskemål är A och O för företag som ska utveckla nya tjänster och produkter. Men många företag tror inte på kundens förmåga att lösa problem, speciellt inte när det handlar om svår teknik, säger Per Kristensson, blivande doktor i psykologi på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

I avhandlingen ”Creativity in Applied Enterprise – Bringing Impetus to Innovation” visar han emellertid på att vi som konsumenter visst kan bidra med kreativa idéer i framgångsrik tjänsteutveckling.

– Människan har en stor förmåga att komma med idéer i ett innovationsperspektiv, även när det gäller mer komplicerade teknikintensiva tjänster. Det handlar om vår förmåga att koppla ihop kunskaper som inte tidigare har kopplats ihop. På så sätt kan vi skapa nya och värdefulla idéer som kan lösa olika problem.

Studien bygger på en undersökning där ett 80-tal mobiltelefoner delades ut till en testgrupp, som under tolv dagar fick använda telefonen och ringa kostnadsfritt för 350 kronor. Som motprestation fick de gå på en föreläsning om mobiltelefonens framtida potential. När testperioden var slut hade Per Kristensson fått in över 400 förslag från testgruppen på hur man kan förbättra mobila tjänster.

– Flera förslag var originella och faktiskt fullt möjliga att genomföra. En mamma kom med förslaget att utnyttja GPS för att lättare hitta borttappade barn i varuhus. Någon annan efterfrågade en SMS-tjänst med erbjudanden om lediga lägenheter. Detta kanske inte låter så märkvärdigt idag, men studien genomfördes innan sådana tjänster fanns på marknaden. Hade företagen redan då lyssnat på kundernas önskemål hade man tidigare kunnat tillfredsställa deras behov.

Man kan förstås fråga sig om inte produktutvecklarna själva hade kunnat komma på samma idéer. Det tror inte Per Kristensson.

– De jobbar alldeles för nära tekniken och har inte tillräckliga kunskaper om användarnas bakgrund och egna behov. Vanliga marknadsundersökningar hade inte heller fungerat eftersom det handlar om så svåra tekniker. Testgruppen tog erfarenheter från sin egen värld och kopplade ihop dessa med de kunskaper som de fick under föreläsningen. På så sätt kunde de komma upp med helt nya idéer och lösningar.

Per Kristensson understryker att företag inom tjänsteområdet måste bli bättre på att kommunicera med sina kunder och låta kunderna själva komma med idéerna. På så sätt kan de bättre utveckla nya tjänster som svarar mot kundens behov.

Fredagen den 12 september kl 10.00 försvarar han sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet, där han är inskriven som doktorand. Opponent är professor Todd I Lubart vid Université de Paris, ett välkänt namn inom kreativitetsforskningen. Plats: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, Sal F1.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per Kristensson, tfn 054-700 21 28 eller 0709-740 860, e-post Per.Kristensson@kau.se

Vi är mer kreativa än vi tror

 lästid ~ 2 min