Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2003

Studier av hittills okänt protein i tall

Bildning av vaskulära vävnader och lignifiering är komplexa processer i träden, och de består av många steg. Marlene Karlsson vid SLU i Umeå, har i sin doktorsavhandling undersökt några av dessa steg. Hon har bland annat kartlagt ett tidigare okänt protein i tall.

Den första delen av hennes projekt rör identifieringen och karaktäriseringen av ett hittills okänt superoxiddismutas (SOD) i tall. Proteinet lokaliserades till bl a lignifierade strukturer, vilket antydde att det kan vara delaktigt i bildningen av sekundära cellväggar och lignifiering. Proteinet har studerats i cellkulturer från Zinnia, och resultaten stödjer detta antagande.

Den andra delen av projektet behandlar analysen av två olika familjer av transkriptionsfaktorer i asp med ett starkt uttryck i vaskulära vävnader. Aspar med nedreglerat genuttryck har konstruerats, och de uppvisade en komplex fenotyp (utseende). De växte långsammare och innehöll ökade koncentrationer av fenoler och ändrad lignin-komposition. Vissa av deras drag indikerade att växterna har investerat mycket i sitt försvar mot patogener, t ex skadeinsekter.

Det är torsdagen den 11 september kl 10.00 som FM Marlene Karlsson, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln “Molekylära faktorer involverade i bildning av sekundära vaskulära vävnader och lignifiering i högre växter. Studier av koppar-zink-SOD och medlemmar av MYB och Zink-finger transkriptionsfaktor- familjer.” (Molecular Factors Involved in the Formation of Secondary Vascular Tissues and Lignification in Higher Plants. Studies of CuZn-SOD and Members of MYB and Zinc-finger Transcription Factor Families.).

Lokal: hörsal Björken, SLU i Umeå (Skogis). Opponent är Dr V Jacqueline Grima-Pettenati, CNRS, Castanet-Tolosan, Frankrike. Disputationen, i biologi med inriktning växters cell- och molekylärbiologi, avser filosofie doktorsexamen.

Kontaktinformation
Marlene Karlsson, inst för genetik och växtfysiologi, SLU I Umeå, 090-786 90 83. E-post: Marlene.Karlsson@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera