Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2003

Flygburen laserskanning kan användas för skogsinventering

Ny teknik kan vara ett viktigt hjälpmedel för att inventera skogsbeståndet. Flygburen laserskanning kan komma att effektivisera skogsinventering. Det framgår i en avhandling vid SLU i Umeå.

Flygburen laserskanning kan användas för att ta fram tredimensionella mätningar av trädkronor med hög precision. Metoder för att skatta skogliga variabler med hjälp av lasermätningar har utvecklats och utvärderats. Lasermätningarna kombineras med ett stickprov bestående av fältmätningar inom det laserskannade området. Det är sedan möjligt att skatta skogliga variabler inom hela det laserskannade området. Resultaten visar att det är möjligt att skatta till exempel trädhöjd och volym med liknande noggrannhet som med traditionella skogsinventeringsmetoder.

Förhoppningen är att de dryga kostnaderna för skogsinventering på sikt ska kunna sänkas med hjälp av modern teknik, som till exempel laserskanning. Tekniken ger möjlighet att få fram detaljerad information om skogens struktur på ett effektivt sätt.

Det är fredagen den 5 september kl 10.00 som jägmästare Johan Holmgren, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Skattning av skogliga variabler med hjälp av flygburen laserskanning (Estimation of Forest Variables using Airborne Laser Scanning). Lokal: Aulan, SLU i Umeå (Skogis). Opponent är professor Juha Hyyppä, Finnish Geodetic Institute, Masala, Finland. Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Kontaktinformation
För mer information: Johan Holmgren, inst för skoglig resurshushållning och geomatik, tel 090-786 65 96. E-post: Johan.Holmgren@resgeom.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera