Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juli 2003

Hur använder djuren sina övergångsställen?

Det nätverk av vägar som människan har skapat innebär en stor påverkan på naturen. Vägar är inte minst ett livsfarligt hot för många djurarter. Vid Karlstads universitet studerar man hur djuren tar sig över vägen.

Älgar, rådjur, grävlingar, rävar och harar är alla djur som ofta förirrar sig ut på våra vägar. I många fall hjälper det inte att sätta upp viltstängsel. De mindre djuren tar sig lätt igenom dessa barriärer och det händer även att älgar forcerar stängslet, vilket kan leda till allvarliga trafikolyckor. Vägar med viltstängsel skär dessutom av djurens naturliga vandringsleder och avskärmar populationer från varandra. De naturliga rörelsemönstren bryts, vilket på sikt kan leda till att djur inom vissa områden blir isolerade.

Vid Karlstads universitet bedrivs forskning kring hur man med hjälp av faunapassager kan förbättra djurens möjligheter att i lugn och ro ta sig över vägen. Per Widén, docent i biologi, och Mattias Olsson, doktorand i biologi vid Karlstads universitet, är bland annat med och utvärderar Sveriges första viltbro vid E6:an norr om Uddevalla.

Nu går deras forskning in i en ny fas, med utökad spårning i ett större geografiskt område.

– Idag finns endast ett fåtal faunapassager som är konstruerade i syfte att underlätta för djuren att ta sig över vägarna. Vi vill undersöka i vilken utsträckning djuren använder andra typer av passager, till exempel traktorportar och enskilda broar, när de ska passera en stängslad motorväg. För att spåra djuren använder vi en spårbädd av sand som läggs ut i och runt passagen, berättar Mattias Olsson.

Syftet är att studera hur man bäst kan utforma faunapassager och på vilka ställen det är bäst att bygga dem på för att djuren ska använda dem.

– Vi kommer främst att titta på hur passagerna ligger i landskapet och hur stora de är. Varje djur har sina specifika krav. Älgar behöver till exempel mycket utrymme och luft kring sig, medan grävlingar verkar nöja sig med mycket små passager. Passagerna måste också kunna avskärma djuren från trafiken, säger Mattias Olsson.

En viktig samarbetspartner i undersökningen är Vägverket, som planerar att bygga ut antalet faunapassager längs Sveriges vägar. Detta för att värna om djurbeståndet och öka trafiksäkerheten.

Spårningsstudierna kommer under sommaren att utföras på flera olika ställen längs E6:an; tre passager i Uddevalla kommun samt åtta passager mellan Håby och Rabbalshede. Spårningen sker även i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Grimsö forskningsstation, som undersöker passager i Mälardalen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Mattias Olsson, tfn 054-700 19 96, e-post Mattias.Olsson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera