Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2003

Ny klimattjänst till Lund:Forskare spår om förändrad växtlighet

Kommer barrträd att trivas i Skåne i framtiden? Och hur snabbt kommer bokarna att växa? Det ska Benjamin Smith vid Lunds universitet ta reda på. Han har fått sin forskartjänst finansierad av Formas.

– Vi ser ett behov av mer kunskap om effekterna av förändringar i det regionala klimatet, säger Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse. Därför har vi utlyst medel till en klimatforskare och nu har Formas styrelse beslutat att dessa ska tillfalla Benjamin Smith. Satsningen är en del i en gemensam ansträngning med andra finansiärer för forskning om den regionala klimatutvecklingen.

Som indata har han SMHI:s beräkningar om hur mycket regn och sol vi kommer att få i framtiden. Ut ur den datamodell som Benjamin Smith redan har börjat arbeta med ska det så småningom komma information om den framtida växtligheten. Inte bara vilka träd, buskar och gräs vi kan förvänta oss att utan också ungefär hur höga de kan tänkas bli och hur tätt de kommer att växa. Modellen kommer även att uppskatta om Sveriges skogar kommer att lagra koldioxid i framtiden – eller om de tvärtom kommer att läcka ut koldioxid.

– Det är angeläget att få en uppfattning om skogarna kommer att bli koldioxidfällor eller koldioxidkällor. Ju mer som lagras i vegetation desto mindre måste vi skruva ner på utsläppen från industrier och bilar, säger Benjamin Smith.

Forskarna förväntar sig att modellen ska kunna spå hur vegetationen förändras regionalt, exempelvis över ett så relativt litet område som Skåne. En av tankarna med forskningsprojektet är att SMHI ska kunna använda dataverktyget för att förbättra sina klimatscenarier.

– Genom att arbeta med datamodeller får vi möjlighet att simulera massvis av försök som det aldrig skulle gå att göra på riktigt. Vi kan simulera vegetationens tillväxt under 100 år på bara några sekunder – i verkligheten tar ju det 100 år, kommenterar Benjamin Smith.

Kontaktinformation
Mer information:
Benjamin Smith, docent vid Lunds universitet, 046-222 4354, benjamin.smith@nateko.lu.se
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas, 08-775 4058, lisa.sennerby.forsse@formas.se
Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-775 4009, 073-642 3288, anneli.megner@formas.se

www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera