Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2003

10 miljoner till marin miljöforskning

Formas har beslutat att dela ut 10 miljoner till forskning om havet. Bland projekten som fått bidrag märks en studie om torskbestånden som ska ge svar på vilka torskar som är släkt med vilka och om fångstkvoterna måste anpassas efter de lokala populationerna.

För att få mer kunskap om hur våra hav påverkas av mänsklig verksamhet har Formas beslutat att stödja 26 forskningsprojekt inom marin miljöforskning. Forskarna ska bland annat studera bottenvegetationen i Östersjön och ta reda på om gråsälens tarmsår beror på att miljön har förändrats.

– Formas har valt att fokusera forskningen kring några viktiga områden som ekosystemens struktur och funktion, biologisk mångfald, miljökemi och toxikologi, samt klimatfrågor. De nu beviljade projekten kan ge viktiga kunskaper om tillståndet i havsmiljön, men då anslaget endast är ettårigt* kan någon långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad tyvärr inte ske, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Ett av forskningsprojekten ska undersöka torskfiskarnas arvsmassa för att ta reda på i vad mån torskarna i Östersjön beblandar sig med dem från Öresund och Kattegatt, och i vilken utsträckning Nordsjötorsk vandrar in i Skagerrak. Om det inte sker någon större grad av invandring mellan bestånden måste fångstkvoterna anpassas efter varje enskilt torskbestånd, menar forskare vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

* Regeringen har tilldelat Formas ett ettårigt anslag för marin miljöforskning under 2003. Anslaget som uppgår till 10 miljoner har nu fördelats av Formas styrelse.

Läs pressmeddelande om torskforskningen
http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressmeddelande54.html

Kontaktinformation
Mer information
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare, 08-775 4058, lisa.sennerby.forsse@formas.se

Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-7754009, 073-6423288, anneli.megner@formas.se

www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera