Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Träd plockas i bukett- revolutionerande tekniksteg i skogsbruket

Flerträdshantering, där skogsmaskinerna gör buketter av träd, istället för att avverka och upparbeta dem ett och ett, blir förmodligen ett mycket viktigt steg i skogsbrukets tekniska utveckling. Det visar studier från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.- Avverkningskostnaden kan minskas med en femtedel – det är närmast en revolution, menar Isabelle Bergqvist vid Skogforsk.

Förhoppningarna på flerträdshantering är stor, särskilt då många skogsägare inte röjer sina ungskogar. Det medför att träden blir klena och står tätt. Och då blir de dyra att avverka.Skogforsk har i en serie undersökningar studerat skogsmaskiner som är extrautrustade för att kunna kvista och kapa flera träd åt gången. Undersökningarna visar att flerträdshantering fungerar utmärkt i klena tallbestånd. Den snabbare avverkningen sänkte avverkningskostnaden med nästan en femtedel.

Även i grov skog

Men Isabelle Bergkvist tror att tekniken går att använda även i andra bestånd än de klena gallringsbestånden. Nästa utmaning är att få tekniken att fungera i granskog, där det är mer grenar som stör kvistningen. Och i slutavverkning, där träden är mycket tyngre.

– Det här är en jättepotential, här finns mycket pengar att tjäna. Men det kräver utvecklingsinsatser – både från forskningen och skogsmaskintillverkarna.

Klarar industrins krav

Kvistningen är flerträdshanteringens svaga punkt. Många kvistar sitter kvar, vilket gör träden svårhanterliga i industriprocesserna. Det visade sig också i den här studien. Den totala andelen “vrak” – virke som skogsägaren inte får betalt för – vid industrin var sex procent för flerträdshanterat virke mot tre procent vid vanlig avverkning. Kvarsittande kvist och alltför klena träd var de vanligaste orsakerna.

Men frågan är om virkesmätningens krav är realistiska.

– Det cellulosaflis som framställdes av flerträdshanterade träd var fullt likvärdig med flis från träd som avverkats på vanligt sätt. Det indikerar att virkesmätningens krav är för stränga, säger Isabelle Bergkvist.

Kontaktinformation
Kontakt:
Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 95, 070-558 85 87, isabelle.bergkvist@skogforsk.se
Sverker Johansson , pressansvarig, tel: 018-18 85 30, 070-638 10 78, sverker.johansson@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera