Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2003

Datorsimuleringar ska minska energiförbrukningen i byggnader

Formas har givit 150 000 i bidrag till forskare vid KTH som söker anslag från EU:s sjätte ramprogram. Projektet spänner över åtta länder och syftar till att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusmiljön i Europas framtida skolor och kontor.

Genom att kombinera beräkningsmodeller för inomhusklimat och energiförbrukning vill forskarna simulera viktiga byggnadsfunktioner redan på ritbordet.

– Vi vill att man ska kunna bedöma en byggnads energiförbrukning och inomhusklimat redan på projekteringsstadiet, därför vill vi få fram beräkningsmodeller som ser till helheten, säger Sture Holmberg på KTH Syd, som är koordinator för projektet.

Forskarna kommer också att göra praktiska mätningar av luftrörelser och värmeförluster för att få modellerna att stämma så väl överens med verkligheten som möjligt.

Om Sture Holmbergs forskning får grönt ljus från EU kommer över 80 forskare och ingenjörer från olika universitet, forskningsinstitut och företag att vara med och arbeta i projektet. Konsortiet består av 16 deltagande FoU-enheter.

Totalt har 15 svenska forskare fått bidrag från Formas för att skriva ansökningar till EU:s sjätte ramprogram. Forskningsprojekten främjar en hållbar utveckling och handlar om allt från hormonstörande kemikalier till djurens välfärd i livsmedelsproduktionen.

– Planeringsbidragen från Formas är vårt stöd till svenska forskare med ambition och potential att ta en ledande roll i EU:s forskningsprogram. Det kräver mycket arbete att ta fram en sådan ansökan och vårt bidrag kan komma väl till pass, säger Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse. Nu håller vi tummen för svenska framgångar i EU-konkurrensen.

Kontaktinformation
Mer information:

Sture Holmberg, koordinator för Integrated Building Design (IBD), KTH Syd, 08-790 97 75, 070-56 43 430, sture.holmberg@syd.kth.se

Anneli Megner, pressansvarig, 08-775 4009, 073-642 3288, anneli.megner@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera