Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2003

100 miljoner satsas på nya skogsfröplantager

Skogsbruket storsatsar nu på nya fröplantager för att trygga tillgången på förädlat gran- och tallfrö. Detta frö ger skogar som växer 15-20 procent bättre än skogar från frö som samlas in i skogen, visar studier från Skogforsk.

– Med den här satsningen tar skogsbruket tillvara de senaste årtiondenas framsteg för skogsträdsförädlingen. Den ökade virkesproduktionen motsvarar en extra årsavverkning av dagens storlek vart femte år. Dessutom kommer virkeskvaliteten och motståndskraften mot skador att bli högre i framtidens skogar, säger Ola Rosvall på forskningsinstitutet Skogforsk.

Det tar 15-20 år innan träden i en fröplantage börjar producera frö. Och eftersom fröproduktionen avtar efter ytterligare 20 år måste nya fröplantager byggas med jämna mellanrum. Den nya plantageomgången är den tredje i ordningen och ersätter plantager från 1980-talet.

15 plantager fördelade över landet
– Våra prognoser visar att vi behöver frö till cirka 400 miljoner plantor per år om 20 år. För att klara det krävs 360 hektar nya fröplantager spridda över hela Sverige, säger Ola Rosvall.

Inledningsvis planeras 15 nya fröplantager. Till de platser som kan bli aktuella hör bland annat:

– Götaland: Lilla Istad (Öland)

– Svealand: Österfärnebo (Gästrikland) och Sollerön i Siljan (Dalarna)

– Norrland: Östteg, Umeå (Västerbotten)

Anläggningen och skötseln av plantagerna beräknas kosta fem miljoner kronor per år under 20 år. Skogsägareföreningar, skogsbolag och plantskolor kommer att anlägga och finansiera plantagerna i ett samarbete, där var och en äger sin andel. Skogforsks styrelse har det övergripande ansvaret för utbyggnaden.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ola Rosvall, Skogforsk
Tel: 090-15 09 53, 070-216 42 02
E-post: ola.rosvall@skogforsk.se

Malin von Essen, pressansvarig
Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67
E-post: malin.vonessen@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera