Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2003

Proteinförändringar i ryggvätskan hos patienter med Alzheimers sjukdom

Med hjälp av nya metoder har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att flera proteiner i ryggvätska förekommer i förändrad mängd hos Alzheimerpatienter.

Metoderna öppnar nya vägar för förståelsen av sjukdomar som bryter ner nervcellerna samt för utveckling av nya potentiella biomarkörer för demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Sex typer av proteiner som förekommer i låg omfattning i ryggvätskan har isolerats. Forskarna har visat att ett av dessa proteiner finns i ökad mängd i ryggvätska hos patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollpatienter. Dessa resultat överensstämmer med hypotesen om att det finns en obalans i proteinernas fosforyleringsmekanismer hos Alzheimerpatienter.

De flesta proteiner förekommer i mycket små mängder i ryggvätskan och målet med denna avhandling har varit dels att utveckla metoder för att kunna studera proteiner och dels använda dessa nya metoder för att studera förändringar i ryggvätskan hos Alzheimerpatienter.

Med de metoder som utvecklats inom den nya vetenskapsgrenen proteomik, kan forskarna påvisa proteinförändringar vid hjärnsjukdomar som kan vara ledtrådar till sjukdomsmekanismer och ge uppslag för vidare studier av sjukdomens orsak.

Forskarna har använt tvådimensionell gelelektrofores och masspektrometri för att undersöka vilka sjukdomsspecifika proteiner som är förändrade i ryggvätskan hos Alzheimerpatienter jämfört med kontroller. Tidigare kända fynd såsom att apolipoprotein E och apolipoprotein AI är påverkade, kunde bekräftas. Dessutom hittades flera nya proteiner till exempel kininogen. Många av de förändrade proteiner är fosforylerade (innehåller en fosfat grupp) eller glykosylerade (innehåller sockerkedjor) vilket visar vikten av att i framtiden, studera särskilda modifieringar av proteiner.

Med lic Maja Amedjkouh Puchades, tel 031-343 23 96

e-postadress Maja.Puchades@neuro.gu.se

Handledare
Docent Pia Davidsson, 031-343 2408
e-post Pia.Davidsson@neuro.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Avhandlingens titel Development of proteomic methods for studying cerebrospinal fluid proteins involved in Alzheimer´s disease.

Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
Johan Thompson
Informatör/Webbredaktör

Sahlgrenska akademin
Box 400, SE-405 30 Göteborg
Tel 031-773 32 87
Mobil 0708-75 68 49
Fax 031-773 33 99

Webbplats www.sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera