Tema

Nobelpristagare placerar forskningsinstrument vid Karlstads universitet

Genom ett samarbete med den svenske nobelpristagaren Kai Siegbahn har materialfysikgruppen vid Karlstads universitet nyligen fått flera exklusiva forskningsinstrument värda cirka tio miljoner kronor.

Den värdefulla utrustningen, som främst utgörs av två imponerande stålkonstruktioner, är nu på plats i fysiklaboratoriet i Stora Enso-huset mitt emot universitetet.

Det ena instrumentet är byggt av professor Kai Siegbahn själv. 1981 tog han emot Nobelpriset i fysik för sina insatser i utvecklingen av en analysmetod för att studera effekterna av kemisk bindning. Metoden kallas ESCA, ElectronSpectroscopy for Chemical Analysis, och används idag i laboratorier över hela världen.

Med hjälp av instrumentet kan den kemiska sammansättningen i metaller, vätskor, gaser och andra material studeras.

– Genom att belysa materialet med ljus, till exempel röntgenstrålning eller ultraviolett ljus, kan man undersöka hur komplicerade molekyler är uppbyggda och hur molekylernas atomer är bundna till varandra, berättar Kjell Magnusson, biträdande professor i fysik vid Karlstads universitet och huvudaktören bakom samarbetet med Kai Siegbahn.

Det andra instrumentet kan något förenklat kallas för en kristallodlingsutrustning. I den kan man på ett kontrollerat sätt odla fram kristaller av olika ämnen. Kjell Magnusson ger ett praktiskt exempel på hur instrumentet kan användas.

– Nästan all vår elektronik, från mobiltelefoner till kameror, baseras på kisel. Kisel är billigt och finns i stora mängder i jordskorpan. Nackdelen med kisel är att det inte kan användas i elektronikens lysdioder, eftersom man inte kan få kisel att lysa. Här används istället betydligt giftigare ämnen som innehåller till exempel fosfor och arsenik. Om man däremot bygger kristaller av kisel blandat med germanium kan man få även dessa att lysa.

Utöver dessa forskningsinstrument har Kjell Magnusson tagit emot 310 000 kronor i bidrag från Carl Tryggers stiftelse för Vetenskaplig forskning för ett projekt där galliumnitrid, ett material som man kan få att lysa i blått, samt skikt av ledande plast ska studeras. Pengarna kommer att användas till utrustning för att utveckla de nya instrumenten. Bland annat kommer en ny röntgenkälla att köpas in.

Kjell Magnusson betonar att Karlstads universitet tack vare den nya utrustningen kan erbjuda industrin flera nya möjligheter till uppdragsforskning. Detta samarbete sker främst inom ramen för universitetets kunskapsprofil ”Skog, miljö och material”. Instrumenten kommer också att användas för olika projektarbeten på C- och D-nivå och i forskarutbildningen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kjell Magnusson, tfn 054-700 12 15 alt. 070-316 20 41, e-post Kjell.Magnusson@kau.se.

Nobelpristagare placerar forskningsinstrument vid Karlstads universitet

 lästid ~ 2 min