Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2003

Sida och CBM stärker samarbetet i bistånds- och utvecklingsfrågor

Biologisk mångfald är en förutsättning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv och därmed mycket viktigt för svenskt biståndsarbete. Frågor med koppling till biologisk mångfald är gränsöverskridande och berör ämnen som fattigdom, livsmedelssäkerhet, hälsa och mänskliga rättigheter. Därför inrättar nu Sida och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ett gemensamt internationellt program – The Swedish International Biodiversity Programme, SwedBio.

Målet är att svenskt utvecklingssamarbete strategiskt och samlat ska arbeta med biologisk mångfald utifrån behoven för en hållbar utveckling med fattigdomsinriktning.

– Genom det Internationella Programmet för Biologisk Mångfald tar det svenska
biståndet – och därmed vi alla – ytterligare ett steg framåt för att hantera morgondagens ödesfrågor, säger Mats Segnestam, chef vid Sidas miljöpolicyenhet.

Välkommen att vara med vid invigningen av samarbetet!

Tid: fredagen den 7 mars kl 10.30
Plats: Centrum för biologisk mångfald, CBM, SLU, Program:
10.30 Ann-Christin Bylund, rektor vid SLU
10.40 Lena Marcusson, prorektor vid Uppsala universitet
10.45 Mats Segnestam, chef vid Sidas miljöpolicyenhet
10.55-11.05 Urban Emanuelsson, Föreståndare vid CBM
11.15-11.30 Biologisk mångfald i svenskt utvecklingssamarbete:
presentation av SwedBios verksamhet, Maria Berlekom, verksamhetsledare, samt medarbetarna i det nya programmet, Karin Gerhardt och Marie Byström

Kontaktinformation
Maria Berlekom, verksamhetsledare, tel 018-67 2768, 070-582 5834

Mikael Propst, SLU, 018-67 14 13

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera