Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2003

Ny bok om inomhusmiljö:Dags att vidga perspektiven

I över 20 år har vi forskat om sjuka hus-fenomenet utan att egentligen komma fram till varför människor mår dåligt i en del hus. Nu hävdar vissa forskare att vi måste lämna den traditionella forskningen och ta till helt nya metoder för att få några svar. I antologin Människan inomhus som ges ut av Formas och Vårdalstiftelsen får16 forskare med olika perspektiv ge sin syn på innemiljöforskningen.

Forskningen om sjuka hus har hittills dominerats av ett tekniskt och naturvetenskapligt tänkande och av så kallad epidemiologisk metodik. Genom att koppla olika symtom som huvudvärk, trötthet och irritation i ögonen till tänkbara orsaker som fukt, dålig ventilation och kemikalier ville forskarna ta reda på vad som låg bakom sjuka hus-syndromet. Men forskningen har hittills inte givit några entydiga svar. Olika studier motsäger varandra och det har varit svårt att hitta säkra samband mellan besvär och undersökta exponeringar.

Enligt Åke Thörn, läkare och forskare i miljömedicin, som skrivit ett av kapitlen i boken beror det på att sjuka hus-symtomen är påfallande diffusa. Det går inte att mäta huvudvärk på samma sätt som det går att mäta koncentrationen av antigen hos en allergisk patient. Samtidigt är de tänkbara orsakerna många och svårmätbara.

– Traditionell forskning om sjuka hus-syndromet använder sig nästan bara av epidemiologiska metoder. När man studerar tillstånd som helt består av diffusa symtom är dessa metoder olämpliga. De belastas nämligen med alltför stora systematiska felkällor för att kunna ge någon speciellt användbar kunskap. Därför ska man inte förvänta sig att vetenskapen i sådana fall ska spela en avgörande och förlösande roll, skriver Åke Thörn.

De forskare som menar att epidemiologiska metoder trots allt fungerar hävdar att vi måste nyansera problematiken. Det handlar inte enbart om diffusa symtom, menar innemiljöforskaren Carl-Gustaf Bornehag. Även allergier kan kopplas till inomhusmiljön.

– En lång rad faktorer i inomhusmiljön har man överhuvudtaget inte forskat om ännu, till exempel betydelsen av låg ventilation i bostäder och exponering av andra ämnen än dem vi hittills har mätt. För att epidemiologisk metodik ska bli fruktbar är det också viktigt att utveckla objektiva mätmetoder för både hälsoeffekter och exponeringar, säger han.

Detta är ett exempel på en av många konfliktpunkter som kommer fram i antologin Människan inomhus . Boken spänner över discipliner som idéhistoria, medicinsk antropologi, arkitektur, sociologi, yrkes- och miljömedicin, innemiljöforskning, vårdforskning och filosofi.

Läs boken så får du veta vad forskarna vet – men också vad de inte vet.

Kontaktinformation
Boken ges ut av Formas förlag och kostar 318 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution tel 08-6900522, fax 08-6909550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Pressbilder för fri användning finns på: http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/pressbilder.htm

Recentionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 4008,
e-post: maria.guminski@formas.se

Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-7754009, 073-6423288

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera