Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2003

Hemligt telefonnummer kan uppdagas

Telefoni med Internet-teknik gör stora framsteg. Bara under de senaste månaderna har ett flertal företag lanserat tjänster som gör det möjligt att använda Internet för telefonsamtal och därmed slippa avgifter hos Telia. Hos minst ett företag uppvisar tjänsten emellertid brister i säkerheten.

Att ny teknik ibland har barnsjukdomar är ett känt faktum. Så även IP-telefonin. Stefan Alfredsson, doktorand i datakommunikation vid Karlstads universitet, har funnit allvarliga brister i den IP-telefonitjänst som erbjuds hos en av våra svenska bredbandsoperatörer.

– När jag undersökte de meddelanden som används för att ringa ett samtal, såg jag bland annat att telefonnumret skickades med. Jag funderade på hur det såg ut när numret är skyddat och bad därför en släkting med skyddat nummer att ringa upp mig, berättar Stefan Alfredsson.

Skyddat nummer används av personer som inte vill att deras telefonnummer ska synas i en nummerpresentatör. Offentliga personer och personer som är utsatta för trakasserier kan vara beroende av att ingen får veta vilket telefonnummer de har. Personer som ringer till tipstelefoner kan också vara måna om sin anonymitet.

– Det visade sig att ett halvhjärtat försök att dölja numret görs. Det är tillräckligt för att numret inte ska vidarebefordras till en nummerpresentatör, men hela numret skickas i klartext i signaleringstrafiken. Har man en dator inkopplad på samma nätverksuttag är det relativt enkelt att se alla nummer, oavsett om man abonnerar på nummerpresentationstjänsten eller om det är ett hemligt nummer som ringer, säger Stefan Alfredsson.

En person med vanligt telefonabonnemang och hemligt nummer, som ringer en abonnent med IP-telefoni kan således inte vara säker på att numret är skyddat.

Idag finns tre varianter av skydd:
– hemligt nummer, numret finns ej med i telefonkatalogen och visas ej på nummerpresentatör
– permanent skyddat nummer, numret är med i telefonkatalogen men syns ej på nummerpresentatör
– tillfälligt skyddat nummer, numret är med i telefonkatalogen och visas normalt på nummerpresentatör, men kan blockeras med #31# innan numret slås.

Alla tre varianter har testats och alla släpper igenom det hemliga numret. Problemet tros ligga i den maskin som översätter samtal mellan det vanliga telefonnätet och internet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Stefan Alfredsson, tfn 054-700 16 68, e-post Stefan.Alfredsson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera