Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2003

Nytt svensk-finskt forskningssamarbete ska öka kunskapen om trä och träfiber

Idag har Formas styrelse beslutat att dela ut 16 miljoner kronor till det svensk-finska “Wood Material Science”-programmet. Syftet med forskningsprogrammet är att stärka kunskapen om träråvaran. På sikt ska det kunna leda till innovativa skogsprodukter och ge nya möjligheter för den träbaserade industrin.

– Sverige och Finland är Europas viktigaste skogsnationer. Genom att satsa på nordisk samverkan inom ett område där båda länderna har vetenskaplig excellence hoppas vi kunna stärka träråvarans ställning som ekologiskt hållbart material. Satsningen kan också leda till utökat samarbete inom forskning och innovation i ett bredare EU-perspektiv, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Bakom “Wood Material Science”-programmet står förutom Formas även Finlands Akademi, det finska Jord- och skogsbruksministeriet och finska Teknologiska utvecklingscentralen (TEKES). Totalt kommer motsvarande ungefär 35 miljoner kronor att delas ut till åtta svensk-finska forskningsprojekt* under en första etapp. Projekten fokuserar på forskning om råvaruegenskaperna hos trä och hur de kan förbättras.

Urban Nilsson och Sune Linder på SLU i Alnarp och deras medforskare på Skogsforskningsinstitutet i Finland ska ta reda på hur bland annat gallring påverkar virkeskvaliteten. En stark gallring ger en plötsligt ökad tillväxt hos de träd som står kvar. Forskarnas hypotes är att det kan leda till försämrad kvalitet för virke som ska användas till byggnadsändamål.

– Hittills har det bedrivits lite forskning om hur skogsskötsel påverkar virkeskvaliteten. Därför känns detta samarbetsprojekt extra spännande, säger Urban Nilsson.

Björn Sundberg på SLU i Umeå, Hannele Tuominen på Umeå universitet och deras finska kollega på Åbo universitet kommer att studera de mekanismer som styr vedens bildning. När det blåser stimuleras trädens diametertillväxt och vedfibrernas egenskaper förändras. Forskarna planerar nu att kartlägga de gener och signalsubstanser som retas då träden svajar. Växthormonet etylen är en viktig faktor som induceras av vindpåverkan och stimulerar tillväxt, och man är särskilt intresserad av hur denna mekanism fungerar.

– Möjligheten att samarbeta på detta sätt med våra finska kollegor kompletterar vår kompetensprofil och förbättrar möjligheterna till framgångsrik forskning, säger Björn Sundberg.

*Formas har beviljat stöd till 7 samarbetsprojekt, som inkluderar 10 olika delprojekt vid SLU, SkogForsk, Luleå tekniska universitet, Karlstad universitet, Umeå universitet respektive STFI. Läs hela listan på www.formas.se/docs/Pressmeddelanden/listaWMS.pdf

Kontaktinformation
Mer information:
Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-7754009, 073-6423288, anneli.megner@formas.se
Boel Åström, forskningssekreterare Formas, 08-7754051, boel.astrom@formas.se
Hans-Örjan Nohrstedt, programchef Formas, 08-7754016, hans-orjan.nohrstedt@formas.se
Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU Alnarp, 070-3465192
Björn Sundberg, professor, SLU Umeå, 090-7866303, bjorn.sundberg@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera