Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2003

Ny forskning: Sorterade snötippar ger mindre miljöbelastning

Det lönar sig att separera snön efter föroreningsgrad och hantera den på olika sätt. På så sätt kan man förhindra att stora mängder tungmetaller och organiska föreningar läcker ut i naturen. Det visar forskning som finansieras av Formas och bedrivs på Luleå tekniska universitet.

När vi använder dubbdäck och kallstartar våra bilar i vintertid hamnar tonvis av föroreningar i snön. Vinterdäcken läcker ut oljor och organiska föreningar. Och ur avgasrören kommer stoft, bly, koppar och zink. Vägsaltet som sprids ackumuleras också i snön.

Idag tippar de flesta kommuner den bortplogade snön i vattnet eller på landdeponier. När snön sedan smälter får de omgivande biologiska systemen en koncentrerad dos av föroreningar. Men genom att frakta snö från trafikerade gator till en speciell deponi tror forskarna på avdelningen för VA-teknik på Luleå Tekniska Universitet att den okontrollerade spridningen av föroreningar kan minskas väsentligt:

– Tanken är att tippen för den smutsiga snön ska utformas med hänsyn till föroreningsinnehållet och att smältvattnet ska renas på ett tillräckligt sätt, berättar Karin Reinosdotter.

Förhållandevis ren snö, från vägar med mindre trafik, ska däremot kunna omhändertas direkt vid lokala deponier. Då blir också transportsträckorna korta.

Kontaktinformation
Mer information:
Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-7754009, 073-6423288, anneli.megner@formas.se
Karin Reinosdotter, doktorand avd för VA-teknik, LTU, 0920-492426, kare@luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera